[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 mới nhất - Kết nối tri thức

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 mới nhất - Kết nối tri thức

Với bộ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối tri thức và sưu tầm từ đề thi Toán 2 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Toán 2.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1: (0,5 điểm) Tính:

16 - 8 = ........                                        26 + 7 = .........

9 + 5 = .........                                        18 - 9 = .........

Câu 2: (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lới đúng.

a) Tháng 11 có bao nhiêu ngày ?

A. 29 ngày                       B. 30 ngày                          C. 31 ngày

b) Một ngày có mấy giờ ?

A. 24 giờ                           B. 12 giờ                          C. 23 giờ

c) 14 giờ là mấy giờ chiều ?

A. 2 giờ chiều                  B. 3 giờ chiều                   C. 4 giờ chiều

d) 5 dm =   ? cm

A. 5 cm                             B. 50 cm                          D. 5

Câu 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

    100 – 36;               41 + 39;                84 – 73;                   6  + 29 

Câu 4: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

16 l + 32 l = 48 l


10 kg - 5 kg = 5 kg


40 cm + 54 cm = 94 cm


25 dm + 34 dm = 59


Câu 5: (1 điểm) Tìm x:

a) 100 – x = 16                                   b) 89 + x = 99

Câu 6: (1 điểm) Điền  >, <, =  ?

     5 dm  □  30cm                                16 + 0  □  25 - 7  

     85 + 3  □  79 + 9                               36 + 4  □  17 + 22                       

Câu 7: ( 2 điểm ) Bài toán:

Năm nay ông 80 tuổi, bố kém ông 34 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi ?

Câu 8: (1 điểm)

a) Khoanh vào số tròn chục lớn hơn 35, bé hơn 45 trong các dãy số sau: 

15;      20;    25;      30;     35;    40;     45;     50;

b) Khoanh vào số bé nhất có hai chữ số giống nhau: 

10;     11;     22;     33;      44;    55;

Câu 9: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Trong hình bên có mấy hình tam giác ?

A. 2 tam giác.

B. 3 tam giác.

C. 4 tam giác.

D. 5 tam giác.

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 mới nhất | Kết nối tri thức 

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 mới nhất | Kết nối tri thức

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm: (2,5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Số tròn chục liền trước của 99 là:

 A. 98                             B. 100                      C. 90                          D. 80

Câu 2: Tuần này, thứ bảy là ngày 24 tháng 12 .Thứ  bảy tuần trước là ngày nào? 

A. Ngày 17 tháng 12

B. Ngày 15 tháng 12        

C. Ngày 16 tháng 12                          

D. Ngày 14 tháng 12.

Câu 3: Số điền vào ô trống trong phép tính là: [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 mới nhất | Kết nối tri thức

       A.   9                        B. 25                        C. 13                           D. 33

Câu 4: Kết quả của phép tính 47kg - 28kg là:

       A.  19                        B. 18 kg                     C. 19 kg                      D. 18

Câu 5: Hiệu của   24 và 12 là:

          A. 36                     B. 12                         C. 33                           D. 2

II. PHẦN TỰ  LUẬN:

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

           58 + 17                    46 + 49                   100 – 54                75 – 38        

Câu 2: (1,5 điểm) Tìm x:

 a) 92 - x  = 45                       b) x + 28 =  54                      c) x- 35 = 67 - 29        

Câu 3: (2 điểm)  Mẹ mua 24 kg gạo nếp, số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp 17 kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?

Câu 4: (2 điểm) Hình vẽ bên

- Có ... hình tứ giác

- Có ....hình tam giác

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 mới nhất | Kết nối tri thức

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên