Giáo án Địa Lí 8 Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Giáo án Địa Lí 8 Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Link tải Giáo án Địa Lí 8 Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

b

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình VN

- Địa hình đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chủ yếu là đồi núi thấp.

- Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

- Hướng nghiêng của địa hình là hướng tây bắc - đông nam.

- Hai hướng chủ yếu của địa hình là tây bắc - đông nam và vòng cung.

- Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

2. Kĩ năng

- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa hình Việt Nam để hiểu và trình bày một số đặc điểm chung của địa hình, mô tả đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta.

- Phân tích lát cắt địa hình Việt Nam để chỉ ra tính phân bậc và hướng nghiêng chung của địa hình.

3. Thái độ

- Nâng cao lòng yêu thiên nhiên và thấy được sự cần thiết phải bảo vệ địa hình

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: tự học; hợp tác, trình bày; ...

- Năng lực riêng: sử dụng lược đồ; át lát địa lí, tranh ảnh...

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

- Lược đồ địa hìnhViệt Nam

- Lát cắt địa hình ( phóng to từ Atlat địa lí Việt Nam )

2. Học sinh

- Vở ghi, SGK, Át lát địa lý, tập bản đồ, sưu tầm tranh ảnh về các dạng địa hình Việt Nam.

III. Chuỗi các hoạt động

A. Hoạt động khởi động

1. Kiến thức

- HS được gợi nhớ, huy động hiểu biết, sử dụng kĩ năng đọc tranh ảnh để nhận biết về các khu vực địa hình của nước ta; từ đó tạo hứng thú muốn hiểu biết về nội dung bài mới.

2. Phương pháp - kĩ thuật: Vấn đáp qua tranh ảnh - Cá nhân.

3. Phương tiện: Một số tranh ảnh Đồi núi, đồng bằng, bờ biển và thềm luc địa Việt Nam do giáo viên phân công các nhóm HS tự sưu tầm.

4. Các bước hoạt động

Bước 1: Giao nhiệm vụ

- Giáo viên giới thiệu các hình ảnh yêu cầu học sinh nhận biết các hình ảnh thể hiện điều gì về đặc điểm địa hình nước ta?

Bước 2: HS quan sát hình ảnh và bằng hiểu biết để trả lời

Bước 3: HS báo cáo kết quả ( Một HS trả lời, các HS khác nhận xét).

Bước 4: GV dẫn dắt vào bài.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

HOẠT ĐỘNG 1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam(Thời gian: 12 phút)

1. Mục tiêu: Địa hình đa dạng, đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chủ yếu là đồi núi thấp.

- Sử dụng bản đồ, lược đồ Địa hình Việt Nam để hiểu và trình bày một số đặc điểm chung của địa hình, mô tả đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta.

2. Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: PP trực quan, vấn đáp…

3. Hình thức tổ chức: cá nhân

Hoạt động của GV và HS Nội dung

Bước 1: GV cho HS đọc phần 1 kết hợp quan sát lược đồ địa hình Việt Nam lần lược trả lời các câu hỏi sau:

- Cho biết nước ta có mấy dạng địa hình?

- Dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn?

- Nêu đặc điểm từng dạng địa hình?

- Địa hình có thuận lợi – khó khăn gì cho phát triển kinh tế – xã hội ?

- Địa hình đa dạng, phong phú – nguyên nhân chủ yếu nào tạo nên sự đa dạng của địa hình?

- Tìm trên hình 28.1, đỉnh núi Phanxipăng và đỉnh Ngọc Linh

- Tìm các nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển nước ta ?

- Địa hình nước ta chiếm DT ntn? Phân bố? Xác định trên bản đồ các đồng bằng lớn.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: HS trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: GV nhận xét, bổ sung chuẩn kiến thức

1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam :

- Địa hình Việt Nam đa dạng, trong đó quan trọng nhất là bộ phận đồi núi

chiếm ¾ diện tích, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp .

- Đồi núi chạy từ Tây Bắc đến Đông Nam Bộ dài 1400 km

tạo thành cánh cung hướng ra biển Đông .

- Địa hình đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích lãnh thổ.

Hoạt động 2: Tìm hiểu quá trình địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.( 12 phút)

1. Mục tiêu:

- Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau.

- Hướng nghiêng của địa hình là hướng tây bắc - đông nam.

- Hai hướng chủ yếu của địa hình là tây bắc - đông nam và vòng cung.

- Phân tích lát cắt địa hình Việt Nam để chỉ ra tính phân bậc và hướng nghiêng chung của địa hình.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy hoc: Vấn đáp, thảo luận, tranh ảnh. KTgiao nhiệm vụ, KT động não, KT trình bày.

3. Hình thức dạy học: Cặp đôi

4. Phương tiện: Tranh ảnh.

Hoạt động của GV và HS Nội dung

Bước 1: GV yêu cầu hs đọc, tìm hiểu phần kênh chữ (từ lãnh thổ nước ta….trong phạm vi hẹp.) trao đổi với bạn cùng bàn và trả lời các câu hỏi:

- Lãnh thổ Việt Nam được tạo lập vững chắc ở giai đoạn nào?

- Vận động Tân kiến tạo ảnh hưởng ntn đến địa hình nước ta?

- Vì sao nói địa hình nước ta là địa hình già nâng cao trẻ lại ?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc và ghi vào giấy nháp. Trong quá trình HS làm việc, GV phải quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ…

Bước 3: Trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.

GV yêu cầu HS tìm các vùng núi cao và các cao nguyên badan, các đồng bằng trẻ, phạm vi thềm lục địa ?

2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau :

- Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: núi đồi, đồng bằng, thềm lục địa…

+ Hướng nghiêng của địa hình nước ta là tây bắc- đông nam

(thể hiện rõ qua hướng chảy của các dòng sông ngòi)

+ Hai hướng chủ yếu của địa hình là: tây bắc – đông nam ; vòng cung

Hoạt động 3: Tìm hiểu địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người (10 phút)

1.Mục tiêu: Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

2. Phương pháp, kĩ thuật: vấn đáp. KTgiao nhiệm vụ, KT động não, KT trình bày.

3.Hình thức dạy học: cá nhân, nhóm

4. Phương tiện: tranh ảnh

Hoạt động của GV và HS Nội dung

Cá nhân: GV yêu cầu hs đọc và tìm hiểu phần 3/ 102 sgk để trả lời câu hỏi sau:

- Địa hình nước ta bị biến đổi do những nhân tố nào ?

- Em hãy kể tên một số hang động nổi tiếng ở nước ta ?

Nhóm:

Bước 1: GV chia nhóm, yêu cầu HS đọc kênh chữ, kết hợp quan sát hình ảnh trao đổi và thực hiện phiếu học tập (thời gian: 5 phút):

Nhóm 1,2: phiếu 1

Tác động

Ảnh hưởng

Khí hậu và dòng nước

Nhóm 3,4: phiếu 2

Tác động

Ảnh hưởng

Con người đến địa hình

3.Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người .

- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

( đất, đá trên bề mặt bị phong hóa mạnh mẽ, các khối núi bị cắt xẻ, xâm thực, xói mòn,...)

Bước 2: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ theo như yêu cầu của GV, sau đó trao đổi trong nhóm để cùng thống nhất phương án trả lời.

Bước 3: Đại diện 2 nhóm báo cáo kết quả; các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

GV: Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng gì ? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì ?

Liên hệ, GDHS

- Sự khai phá của con người làm cho địa hình bị biến đổi mạnh mẽ

( xây dựng đô thị, hầm mỏ, giao thông, đê, đập, kênh rạch,...)

C. Hoạt động luyện tập

Khoanh tròn 1câu trả lời đúng nhất,

Câu 1. Nét nổi bật của địa hình Việt Nam là

    A. đồi núi chiếm ¾ diện tích.

    B. đồng bằng chiếm 1/4 diện tích.

    C. đồi núi cao chiếm 10% diện tích.

    D. cảnh quan rừng xích đạo gió mùa.

Câu 2. Vận động tạo núi Himalaya có ảnh hưởng tới địa hình Việt Nam như thế nào?

    A. Làm cho địa hình thấp xuống.

    B. Tạo nhiều cao nguyên đá vôi ở Bắc Trung Bộ.

    C. Làm cho địa hình nâng cao, sông ngòi trẻ lại.

    D. Bào mòn địa hình đồi núi và tạo nên các đồng bằng.

Câu 3. Dãy núi nào cao nhất nước ta ?

   A. Bạch Mã.

   B. Hoành Sơn.

   C. Trường Sơn Nam.

   D. Hoàng Liên Sơn.

Câu 4. - Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3/ 103 sgk.

D. Hoạt động vận dụng

GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các nội dung sau:

- Tìm hiểu địa phương em có những địa hình nào và địa hình nào chiếm diện tích lớn.

- Tìm hiểu thêm một số dạng địa hình khác trên thế giới.

Xem thêm các bài soạn Giáo án Địa Lí lớp 8 chuẩn khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

Quý phụ huynh và học sinh có thể đăng ký các khóa học tốt lớp 8 bởi các thầy cô nổi tiếng của vietjack tại Khóa học tốt lớp 8

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Địa Lí lớp 8 mới nhất, chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Địa Lí 8 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 8 khác