Giáo án điện tử Địa Lí 8 Cánh diều (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Địa Lí 8 Cánh diều đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Địa Lí 8 dễ dàng.

Giáo án điện tử Địa Lí 8 Cánh diều (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án điện tử Địa Lí 8 Cánh diều phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án PPT Địa Lí 8 Bài 1: Vị trí và phạm vị lãnh thổ Việt Nam

Giáo án điện tử Địa Lí 8 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Địa 8

Giáo án điện tử Địa Lí 8 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Địa 8

Giáo án điện tử Địa Lí 8 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Địa 8

Giáo án điện tử Địa Lí 8 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Địa 8

Giáo án điện tử Địa Lí 8 Cánh diều (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Địa 8

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Địa Lí 8 Cánh diều năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Bài giảng PPT Địa Lí 8 Cánh diều cả năm gồm 4 Chương và 12 Bài học:

Chương 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam

Bài 1: Vị trí và phạm vị lãnh thổ Việt Nam

Bài 2: Địa hình Việt Nam

Bài 3: Thực hành: Tìm hiểu về ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế

Bài 4: Khoáng sản Việt Nam

Chương 2: Khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

Bài 5: Khí hậu Việt Nam

Bài 6: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu

Bài 7: Thuỷ văn Việt Nam

Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

Chương 3: Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam

Bài 9: Thổ nhưỡng Việt Nam

Bài 10: Đặc điểm chung của sinh vật và vấn để bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

Chương 4: Biển đảo Việt Nam

Bài 11: Phạm vi Biển Đông: Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông: Đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam

Bài 12: Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam

Xem thêm giáo án điện tử lớp 8 Cánh diều hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên