Giáo án điện tử Địa Lí 8 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Địa Lí 8 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Địa Lí 8 dễ dàng.

Giáo án điện tử Địa Lí 8 Kết nối tri thức (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án điện tử Địa Lí 8 Kết nối tri thức phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án PPT Địa Lí 8 Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Giáo án điện tử Địa Lí 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Địa 8

Giáo án điện tử Địa Lí 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Địa 8

Giáo án điện tử Địa Lí 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Địa 8

Giáo án điện tử Địa Lí 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Địa 8

Giáo án điện tử Địa Lí 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Địa 8

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Địa Lí 8 Kết nối tri thức năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Bài giảng PPT Địa Lí 8 Kết nối tri thức cả năm gồm 4 Chương và 12 Bài học:

Chương 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam

Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Bài 2: Địa hình Việt Nam

Bài 3: Khoáng sản Việt Nam

Chương 2: Khí hậu và thủy văn Việt Nam

Bài 4: Khí hậu Việt Nam

Bài 5: Thực hành: vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu

Bài 6: Thuỷ văn Việt Nam

Bài 7: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta

Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

Chương 3: Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam

Bài 9: Thổ nhưỡng Việt Nam

Bài 10: Sinh vật Việt Nam

Chương 4: Biển đảo Việt Nam

Bài 11: Phạm vi biển đông. vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam

Bài 12: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên biển đảo Việt Nam

Chủ đề chung Lịch Sử & Địa Lí 8

Chủ đề chung 1: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Xem thêm giáo án điện tử lớp 8 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên