Giáo án điện tử Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử KHTN 8 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Khoa học tự nhiên 8 dễ dàng.

Giáo án điện tử KHTN 8 Kết nối tri thức (hay nhất)

Xem thử Giáo án KHTN 8 KNTT Xem thử Giáo án điện tử KHTN 8 KNTT

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Giáo án điện tử Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án PPT Khoa học tự nhiên 8 Bài 1: Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm

Giáo án điện tử Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Khoa học 8

Giáo án điện tử Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Khoa học 8

Giáo án điện tử Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Khoa học 8

Giáo án điện tử Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Khoa học 8

Giáo án điện tử Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Khoa học 8

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Giáo án KHTN 8 KNTT Xem thử Giáo án điện tử KHTN 8 KNTT

Bài giảng PPT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức cả năm gồm 8 Chương và 47 Bài học:

Bài 1: Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm

Chương 1: Phản ứng hóa học

Bài 2: Phản ứng hóa học

Bài 3: Mol và tỉ khối chất khí

Bài 4: Dung dịch và nồng độ

Bài 5: Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học

Bài 6: Tính theo phương trình hóa học

Bài 7: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác

Chương 2: Một số hợp chất thông dụng

Bài 8: Acid

Bài 9: Base. Thang pH

Bài 10: Oxide

Bài 11: Muối

Bài 12: Phân bón hóa học

Chương 3: Khối lượng riêng và áp suất

Bài 13: Khối lượng riêng

Bài 14: Thực hành xác định khối lượng riêng

Bài 15: Áp suất trên một bề mặt

Bài 16: Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển

Bài 17: Lực đẩy Archimedes

Chương 4: Tác dụng làm quay của lực

Bài 18: Tác dụng làm quay của lực. Moment lực

Bài 19: Đòn bẩy và ứng dụng

Chương 5: Điện

Bài 20: Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát

Bài 21: Dòng điện, nguồn điện

Bài 22: Mạch điện đơn giản

Bài 23: Tác dụng của dòng điện

Bài 24: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế

Bài 25: Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế

Chương 6: Nhiệt

Bài 26: Năng lượng nhiệt và nội năng

Bài 27: Thực hành đo năng lượng nhiệt bằng joulemeter

Bài 28: Sự truyền nhiệt

Bài 29: Sự nở vì nhiệt

Chương 7: Sinh học cơ thể người

Bài 30: Khái quát về cơ thể người

Bài 31: Hệ vận động ở người

Bài 32: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người

Bài 33: Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người

Bài 34: Hệ hô hấp ở người

Bài 35: Hệ bài tiết ở người

Bài 36: Điều hòa môi trường trong của cơ thể người

Bài 37: Hệ thần kinh và các giác quan ở người

Bài 38: Hệ nội tiết ở người

Bài 39: Da và điều hòa thân nhiệt ở người

Bài 40: Sinh sản ở người

Chương 8: Sinh vật và môi trường

Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 42: Quần thể sinh vật

Bài 43: Quần xã sinh vật

Bài 44: Hệ sinh thái

Bài 45: Sinh quyển

Bài 46: Cân bằng tự nhiên

Bài 47: Bảo vệ môi trường

Xem thử Giáo án KHTN 8 KNTT Xem thử Giáo án điện tử KHTN 8 KNTT

Xem thêm giáo án điện tử lớp 8 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên