Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Lịch Sử 8 dễ dàng.

Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Kết nối tri thức (hay nhất)

Xem thử Giáo án Sử 8 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Sử 8 KNTT

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Kết nối tri thức phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án PPT Lịch Sử 8 Bài 1: Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Lịch Sử 8

Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Lịch Sử 8

Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Lịch Sử 8

Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Lịch Sử 8

Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Kết nối tri thức (hay nhất) | Bài giảng powerpoint (PPT) Lịch Sử 8

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Kết nối tri thức năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Giáo án Sử 8 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Sử 8 KNTT

Bài giảng PPT Lịch Sử 8 Kết nối tri thức cả năm gồm 7 Chủ đề và 19 Bài học:

Chương 1: Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII

Bài 1: Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Bài 3: Cách mạng công nghiệp

Chương 2: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

Bài 4: Đông nam á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

Chương 3: Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 5: Cuộc xung đột nam - bắc triều và trịnh - nguyễn

Bài 6: Công cuộc khai phá vùng đất phía nam từ thế kỉ xvi đến thế kỉ XVIII

Bài 7: Khởi nghĩa nông dân ở đàng ngoài thế kỉ XVIII

Bài 8: Phong trào Tây Sơn

Bài 9: Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI - XVIII

Chương 4: Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

Bài 10: Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu - Mỹ (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Bài 11: Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và cách mạng tháng mười Nga năm 1917

Chương 5: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thể kỉ XVIII - XIX

Bài 13: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học,nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Chương 6: Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 14: Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 15: Ấn độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Chương 7: Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 16: Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bài 17: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884

Bài 18: Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 - 1896

Bài 19: Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917

Chủ đề chung Lịch Sử & Địa Lí 8

Chủ đề chung 1: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Xem thử Giáo án Sử 8 KNTT Xem thử Giáo án điện tử Sử 8 KNTT

Xem thêm giáo án điện tử lớp 8 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên