Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Lịch Sử 8 dễ dàng.

Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Xem thử Giáo án Sử 8 CTST Xem thử Giáo án điện tử Sử 8 CTST

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Nội dung đang được cập nhật....

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Giáo án Sử 8 CTST Xem thử Giáo án điện tử Sử 8 CTST

Bài giảng PPT Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo cả năm gồm 7 Chương và 23 Bài học:

Chương 1: Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

Bài 2: Cách mạng công nghiệp

Chương 2: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

Bài 3: Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

Chương 3: Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 4: Xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh Nguyễn

Bài 5: Quá trình khai phá vùng đất phía Nam của người Việt từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 6: Kinh tế, văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII

Bài 7: Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Bài 8: Phong trào Tây Sơn

Chương 4: Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

Bài 10: Công xã Pa-ri (năm 1871)

Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Bài 13: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Bài 14: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Chương 5: Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 15: Trung Quốc

Bài 16: Nhật Bản

Bài 17: Ấn độ

Bài 18: Đông Nam Á

Chương 6: Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 19: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 20: Cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858-1884)

Bài 21: Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 22: Trào lưu cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Bài 23: Việt Nam đầu thế kỉ XX

Chủ đề chung Lịch Sử & Địa Lí 8 - CTST

Chủ đề chung 1: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Xem thử Giáo án Sử 8 CTST Xem thử Giáo án điện tử Sử 8 CTST

Xem thêm giáo án điện tử lớp 8 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên