Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Friends Plus (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Friends Plus đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Anh 8 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Friends Plus (hay nhất)

Quảng cáo

Nội dung đang được cập nhật

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Tiếng Anh 8 Friends Plus năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Tiếng Anh lớp Friends Plus cả năm gồm 8 Unit:

Unit 1: Free time

Từ vựng Unit 1 lớp 8

Unit 1 Lesson 1 (trang 4, 5, 6, 7)

Unit 1 Lesson 2 (trang 8, 9, 10, 11)

Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13)

Unit 1 Review (trang 84, 85)

Unit 2: Life in the Country

Từ vựng Unit 2 lớp 8

Unit 2 Lesson 1 (trang 14, 15, 16, 17)

Unit 2 Lesson 2 (trang 18, 19, 20, 21)

Unit 2 Lesson 3 (trang 22, 23)

Unit 2 Review (trang 86, 87)

Semester 1 Mid-term Review

Unit 3: Protecting the Environment

Từ vựng Unit 3 lớp 8

Unit 3 Lesson 1 (trang 24, 25, 26, 27)

Unit 3 Lesson 2 (trang 28, 29, 30, 31)

Unit 3 Lesson 3 (trang 32, 33)

Unit 3 Review (trang 90, 91)

Unit 4: Disasters

Từ vựng Unit 4 lớp 8

Unit 4 Lesson 1 (trang 34, 35, 36, 37)

Unit 4 Lesson 2 (trang 38, 39, 40, 41)

Unit 4 Lesson 3 (trang 42, 43)

Unit 4 Review (trang 92, 93)

Semester 1 Final Review

Semester 1 Project (Optional)

Unit 5: Science and Technology

Từ vựng Unit 5 lớp 8

Unit 5 Lesson 1 (trang 44, 45, 46, 47)

Unit 5 Lesson 2 (trang 48, 49, 50, 51)

Unit 5 Lesson 3 (trang 52, 53)

Unit 5 Review (trang 96, 97)

Unit 6: Life on Other Planets

Từ vựng Unit 6 lớp 8

Unit 6 Lesson 1 (trang 54, 55, 56, 57)

Unit 6 Lesson 2 (trang 58, 59, 60, 61)

Unit 6 Lesson 3 (trang 62, 63)

Unit 6 Review (trang 98, 99)

Semester 2 Mid-term review

Unit 7: Teens

Từ vựng Unit 7 lớp 8

Unit 7 Lesson 1 (trang 64, 65, 66, 67)

Unit 7 Lesson 2 (trang 68, 69, 70, 71)

Unit 7 Lesson 3 (trang 72, 73)

Unit 7 Review (trang 102, 103)

Unit 8: Traditions of Ethnic Groups in Vietnam

Từ vựng Unit 8 lớp 8

Unit 8 Lesson 1 (trang 74, 75, 76, 77)

Unit 8 Lesson 2 (trang 78, 79, 80, 81)

Unit 8 Lesson 3 (trang 82, 83)

Unit 8 Review (trang 104, 105)

Semester 2 Final Review

Semester 2 Project (Optional)

Xem thêm giáo án điện tử lớp 8 Friends Plus hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên