Giáo án Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất) | Giáo án Sử 8

Tài liệu Giáo án Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo mới, chuẩn nhất theo mẫu giáo án chuẩn của Bộ GD&ĐT giúp Thầy/Cô dễ dàng soạn giáo án môn Lịch Sử 8 theo chương trình sách mới.

Giáo án Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo (năm 2024 mới nhất)

Xem thử Giáo án Sử 8 CTST Xem thử Giáo án điện tử Sử 8 CTST

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo (cả năm) bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt:

Quảng cáo

Chủ đề chung Lịch Sử & Địa Lí 8 Chân trời sáng tạo

Xem thử Giáo án Sử 8 CTST Xem thử Giáo án điện tử Sử 8 CTST

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

HS học về:

- Các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII ở châu Âu và Bắc Mỹ.

- Nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.

- Đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp, Mỹ.

2. Năng lực

* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

* Năng lực riêng:

- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử (1.1 – 1.11) dưới sự hướng dẫn của GV để nhận thực những vấn đề cơ bản của bài học.

- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử:

• Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.

• Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.

• Nêu được một số đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp, Mỹ.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức về “các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ” để:

• Tìm kiếm thông tin và xác định một số quốc gia hiện nay theo thể chế quân chủ lập hiến.

• Lựa chọn, sưu tầm các tư liệu từ nhiều nguồn (sách, internet) để viết tiểu sử của một số nhân vật lịch sử nổi bật trong các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp, Mỹ như: G. Oa-sinh-tơn, T. Giép-phép-xơn, M. Rô-be-spie.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: đọc, sưu tầm thông tin, hình ảnh, tư liệu về các cuộc cách mạng tư sản để mở rộng và nâng cao nhận thức.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

- Giáo án, SHS, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 8 – phần Lịch sử.

- Lược đồ, hình ảnh có liên quan đến nội dung bài học.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh

- SHS Lịch sử và Địa lí 8.

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm có liên quan đến nội dung bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài mới.

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai hiểu biết hơn?, HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm về sự kiện, hình ảnh liên quan đến nước Anh, Mỹ, Pháp (quốc vương đang cai trị nước Anh, ngày quốc khánh của Mỹ, ngày quốc khánh của Pháp, quốc kì của Pháp, chân dung nhân vật lịch sử).

c. Sản phẩm: HS chọn đáp án đúng cho các câu hỏi trắc nghiệm và chuẩn kiến thức của GV.

d.Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia HS cả lớp thành 4 đội chơi, tổ chức nhanh cho HS chơi trò chơi Ai hiểu biết hơn.

- GV phổ biến luật chơi: GV lần lượt đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm về sự kiện, hình ảnh liên quan đến nước Anh, Pháp, Mỹ. Các đội chơi xung phong giành quyền trả lời câu hỏi. Đội nào trả lời đúng và nhanh nhất, đội đó là người chiến thắng.

- GV lần lượt đọc các câu hỏi:

Câu 1: Quốc vương đang cai trị nước Anh là:

A. Henry II.

B. Vua Charles III.

C. Edward I Longshanks.

D. John.

Câu 2: Ngày Quốc khánh của Mỹ là:

A. Ngày 4/7.

B. Ngày 2/9.

C. Ngày 1/10.

D. Ngày 26/1.

Câu 3: Đâu là quốc kì của Pháp?

A. Giáo án Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

B. Giáo án Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

C. Giáo án Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

D. Giáo án Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

Câu 4: Ngày Quốc khánh của Pháp là:

A. Ngày 1/8.

B. Ngày 14/7.

C. Ngày 30/5.

C. Ngày 28/1.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí có trong bộ Giáo án Lịch Sử 8 Chân trời sáng tạo năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Giáo án Sử 8 CTST Xem thử Giáo án điện tử Sử 8 CTST

Xem thêm giáo án lớp 8 Chân trời sáng tạo các môn học hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên