Giáo án Lịch Sử 8 Cánh diều (năm 2024 mới nhất) | Giáo án Sử 8

Tài liệu Giáo án Lịch Sử 8 Cánh diều mới, chuẩn nhất theo mẫu giáo án chuẩn của Bộ GD&ĐT giúp Thầy/Cô dễ dàng soạn giáo án môn Lịch Sử 8 theo chương trình sách mới.

Giáo án Lịch Sử 8 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

Xem thử Giáo án Sử 8 CD Xem thử Giáo án điện tử Sử 8 CD

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án Lịch Sử 8 Cánh diều (cả năm) bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt:

Quảng cáo

Xem thử Giáo án Sử 8 CD Xem thử Giáo án điện tử Sử 8 CD

Giáo án Lịch Sử 8 Bài 1: Cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ - Cánh diều

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.

- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.

- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp, Mỹ.

2. Năng lực

Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.

- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

Năng lực riêng:

- Tìm hiểu lịch sử: thông qua việc sưu tầm, xử lí thông tin, tư liệu, hình ảnh để xác định được trên bản đồ thé giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII; nêu được một số đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Mỹ, Pháp.

- Nhận thức và tư duy lịch sử: thông qua việc tìm hiểu thông tin, tư liệu và hình ảnh để trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa và tính chất của các cuộc cách mạng tư sản ở Anh, Mỹ, Pháp.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ, trách nhiệm: có ý thức tự giác, tích cực khi tham gia hoạt động giải quyết vấn đề; có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Trung thực: đánh giá các sự kiện, nhân vật lịch sử một cách khách quan (dựa trên cơ sở khai thác thông tin, tư liệu và hình ảnh).

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, SHS, SGV, SBT Lịch Sử và Địa Lí 8 – phần Lịch Sử.

- Phiếu học tập dành cho HS.

- Hệ thống tư liệu và hình ảnh đã chuẩn bị liên quan đến bài học Cách mạng tư sản ở Châu Âu và Bắc Mỹ.

- Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Đối với học sinh

- SHS Lịch Sử và Địa Lí 8 – phần Lịch Sử.

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm có liên quan đến nội dung bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.

b. Nội dung:

- GV giới thiệu mạch kiến thức chương trình phân môn Lịch Sử 8.

- GV trình chiếu hình ảnh về một số nhân vật lịch sử Ô-li-vơ Crôm-oen, G.Oa-sinh-tơn, Rô-be-xpi-e, yêu cầu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi:

+ Em biết gì về những hình ảnh và nhân vật lịch sử này?

+ Hãy chia sẻ hiểu biết của em về một trong những hình ảnh, nhân vật lịch sử đó.

c. Sản phẩm: HS trình bày một số hiểu biết về một trong các nhân vật lịch sử: Ô-li-vơ Crôm-oen, G.Oa-sinh-tơn, Rô-be-xpi-e.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giới thiệu các mạch kiến thức chương trình phân môn Lịch Sử 8 theo sơ đồ:

Giáo án Lịch Sử 8 Cánh diều Bài 1: Cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

- GV trình chiếu cho HS quan sát một số hình ảnh về ba nhân vật lịch sử Ô-li-vơ Crôm-oen, G.Oa-sinh-tơn, Rô-be-xpi-e:

Giáo án Lịch Sử 8 Cánh diều Bài 1: Cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ

- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi:

+ Em biết gì về những hình ảnh và nhân vật lịch sử này?

+ Hãy chia sẻ hiểu biết của em về một trong những hình ảnh, nhân vật lịch sử đó.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án Lịch Sử 8 Cánh diều mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Giáo án Sử 8 CD Xem thử Giáo án điện tử Sử 8 CD

Xem thêm giáo án lớp 8 Cánh diều các môn học hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên