Giáo án GDCD 8 Cánh diều (năm 2024 mới nhất) | Giáo án Giáo dục công dân 8

Tài liệu Giáo án GDCD 8 Cánh diều mới, chuẩn nhất theo mẫu giáo án chuẩn của Bộ GD&ĐT giúp Thầy/Cô dễ dàng soạn giáo án môn Giáo dục công dân 8 theo chương trình sách mới.

Giáo án GDCD 8 Cánh diều (năm 2024 mới nhất)

Xem thử

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Giáo án GDCD 8 Cánh diều (cả năm) bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt:

Quảng cáo

Xem thử

Giáo án GDCD 8 Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

I. Mục tiêu bài học:

1. Năng lực

* Năng lực điều chỉnh hành vi:

- Học sinh nêu được một số truyền thống dân tộc; nhận biết được giá trị các truyền thống dân tộc Việt Nam.

- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc.

2. Phẩm chất

 *Phẩm chất yêu nước: Tự hào về truyền thống dân tộc việt Nam.

II. Thiết bị, học liệu:

- Thiết bị dạy học:

+ Thiết bị CNTT, phần mềm: MS PowerPoint,  Youtube, Cutter, Canva, Video Editor, Padlet.

+ Thiết bị dạy học khác: máy tính, tivi, nam châm gắn bảng.

- Học liệu

+ Học liệu số: Video “Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” https://www.youtube.com/watch?v=Zp0H2AqsxC0; Video về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

+ Học liệu khác: giấy A0, phiếu học tập, SGK Giáo dục công dân Lớp 8 - Bộ sách Cánh diều.

III. Tiến trình dạy học

Phương án ứng dụng CNTT của bài dạy:

Hoạt động

Mục tiêu hoạt động

Nội dung hoạt động

Phương pháp dạy học

PA KTĐG

Phương án ứng dụng CNTT

Thiết bị

Phần mềm hỗ trợ

Khởi động

Tạo hứng thú cho HS học tập; Bước đầu tiếp cận với nội dung bài học.

Học sinh xem Video và trả lời câu hỏi

Trò chơi

Quan sát

MT, Tivi

Power Point, You Tobe,

Cutter

Hình thành kiến thức mới

HĐ1:

- Học sinh nêu được một số truyền thống dân tộc;

-HS nhận biết được giá trị các truyền thống dân tộc Việt Nam

Hs nghiên cứu thông tin, xem video có nội dung về một số truyền thống của dân tộc VN, làm việc theo nhóm trả lời câu hỏi

Dạy học nhóm

Đánh giá qua sản phẩm học tập

Máy tính, Tivi

Giấy A0

Power Point,

Video Editor

HĐ 2:

Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc.

HS quan sát hình ảnh, xem clip có nội dung về truyền thống yêu nước của dân tộc VN, làm việc theo nhóm trả lời câu hỏi

Dạy học nhóm

Đánh giá qua sản phẩm học tập

MT, Tivi

Phiếu học tập

- Giấy A0

Power Point,

You Tobe

HĐ 3:

- Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc

Học sinh đọc tình huống, trao đổi cặp đôi

Giải quyết vấn đề

Quan sát

MT, Tivi

Power Point

Luyện tập

Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Hs vẽ sơ đồ tư duy ndbh, Trò chơi mở ô chữ, làm việc cá nhân giải quyết các bài tập trong sách giáo khoa.

Trò chơi

Đánh giá qua sản phẩm học tập

MT, Tivi

Power Point,

Can va.

Vận dụng

(Hs làm ở nhà)

Vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc.

Học sinh làm việc cá nhân theo yêu cầu của giáo viên.

Dạy học dự án.

Đánh giá qua sản phẩm học tập

MT, Tivi

Power Point,

Padlet

1.Mở đầu

a) Mục tiêu:

- Tạo hứng thú cho HS học tập;

 - Bước đầu tiếp cận với nội dung bài học.

b) Nội dung:

Học sinh xem Video, chơi trò chơi theo yêu cầu của giáo viên.

c) Sản phẩm:

Dự kiến sản phẩm:

Ca từ trong bài hát:

- Giống hùng thiêng, ngàn năm cháu con lưu danh sử sách;

- Giặc bao phen khiếp vía chùn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa;

- Sóng lớn Bạch Đằng giang ơi, vùi thây bao quân xâm lấn;

- Lớp lớp người chung tay dựng xây gấm son san hà.

d) Tổ chứcthực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ

GV sử dụng bài trình chiếu thiết kế bằng MS Power Point để tổ chức các hoạt động học tập.

GV yêu cầu HS xem video bài hát “Hào khí Việt Nam” của Phan Đình Tùng.

Bước 2. Triển khai nhiệm vụ

Học sinh nghe bài hát sau đó tham gia chơi trò chơi “Thẩm thấu âm nhạc”

Bước 3. Tổ chức, điều hành

Trong thời gian 2 phút HS ghi lại những ca từ thể hiện niềm tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam. Hs nào ghi được nhiều ca từ thì HS đó là người chiến thắng.

Bước 4. Đánh giá, kết luận

GV nhận xét tuyên dương học sinh.

Gv kết luận và đẫn dắt vào bài học.

2. Hình thành kiến thức mới

2.1. Nhiện vụ 1: Tìm hiểu truyền thống của dân tộc Việt Nam

a) Mục tiêu:

- Học sinh nêu được một số truyền thống dân tộc;

- HS nhận biết được giá trị các truyền thống dân tộc Việt Nam.

 - Tích cực tham gia các hoạt động nhóm

b) Nội dung:

Hs hoạt động theo nhóm/ cá nhân, theo dõi bài trình chiếu của giáo viên và tham gia các hoạt động học tập để tìm hiểu về truyền thống dân tộc

c) Sản phẩm:

Dự kiến sản phẩm:

* Những truyền thống của dân tộc Việt Nam được nói đến trong các thông tin: ..............

* Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp như: Yêu nước, kiên cường; đoàn kết, nhân nghĩa; yêu choộng hòa bình; cần cù sáng tạo, vượt khó vươn lên; tôn sư trọng đạo, hiếu học...

* Giá trị của truyền thống dân tộc Việt Nam đối với cá nhân, gia đình, quê hương, đất nước:

+ Là nền tảng tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc;

+ Là nguồn sức mạnh để dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

+ Là tiền để quan trọng để mỗi cá nhân sống tốt, có ích hơn cho cộng đồng, xã hội.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc tài liệu học tập, theo dõi bài trình chiếu của GV và tham gia các hoạt động học tập, hoàn thành sản phẩm học tập

Bước 2. Triển khai nhiệm vụ

GV sử dụng bài trình chiếu thiết kế bằng MS Power Point để tổ chức các hoạt động học tập.

GV cung cấp cho học sinh video về các truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Bước 3. Tổ chức, điều hành

GV hướng dẫn HS khai thác thông tin trong sách giáo khoa.

         HS làm việc theo nhóm, trả lời các câu hỏi ra giấy A0.

Câu hỏi thảo luận nhóm:

1. Em hãy cho biết những truyền thống nào của dân tộc Việt Nam được nói đến trong các thông tin?

2. Hãy chia sẻ về những truyền thống khác mà em biết?

3. Theo em truyền thống của dân tộc Việt Nam có giá trị như thế nào đối với cá nhân, gia đinh, quê hương, đất nước?

        GV quan sát quá trình HS thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ kịp thời cho HS.

        GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Hs đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm. Hs các nhóm nhóm khác theo dõi, nhận xét, ý kiến bổ sung

Bước 4. Đánh giá, kết luận

GV cùng toàn lớp thảo luận đáp án. Các nhóm tự đánh giá kết quả thực hiện của mình và báo cáo để lớp trưởng ghi điểm lên bảng.

       Tiêu chí đánh giá: mỗi ý trả lời đúng được 10 điểm. Nhóm đạt điểm số cao nhất sẽ được + 2 điểm; nhóm đạt điểm số cao thứ hai sẽ được + 1 điểm vào cột điểm thi đua.

      HS tự hoàn thiện nhiệm vụ nội dung trong vở cá nhân.

     GV tổng kết và chuyển ý sang nhiệm vụ tiếp theo.

2.2. Nhiện vụ 2: Tìm hiểu biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc

a) Mục tiêu:

- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc.

- Tích cực tham gia các hoạt động nhóm

b) Nội dung:

HS hoạt động theo nhóm/cá nhân, theo dõi bài trình chiếu của GV và tham gia các hoạt động học tập để tìm hiểu về biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc.

c) Sản phẩm:

Dự kiến sản phẩm:

Câu 1: Hành động, việc làm của các nhân vật trong mỗi hình ảnh:

- H.a 1: Công dân Việt Nam sáng tạo và biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

- H.a 2: Thanh niên sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- H.a 3: Đội cứu hộ, cứu nạn giúp dỡ những người dân, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí có trong bộ Giáo án Giáo dục công dân 8 Cánh diều năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm giáo án lớp 8 Cánh diều các môn học hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên