Các trường hợp bỏ qua mạo từ the trong tiếng Anh (tiếp)    Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.

    Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.

    Sử dụng mạo từ bất định a hoặc an khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.

Chương này, mình sẽ tiếp tục liệt kê các trường hợp có thể bỏ qua không sử dụng the trước các từ home, church, hospital, prison, school, … và trước các từ work, seatown.

A, Sử dụng/không sử dụng mạo từ the với home

Khi home đứng một mình thì nó có thể được đặt trực tiếp sau một động từ chỉ sự chuyển động. Trong trường hợp này home được xem như là trạng từ và không được sử dụng the ở đây.

He went home. I arrived home after dark.

Một trường hơp khác khi home đứng một mình và không có từ hoặc cụm từ diễn tả nào về home đó thì bạn cũng không được sử dụng the ở đây:

He is at home.

Tuy nhiên, nếu home được đặt trước hoặc được theo sau bởi một từ hoặc cụm từ miêu tả về home đó thì khi đó home được xem giống như một danh từ và có thể sử dụng the ở đây:

They went to their new home.

We arrived at the bride's home.

Quảng cáo

B, Sử dụng/không sử dụng mạo từ the với bed, church, court, hospital, prison, school/college/university

Mạo từ the không được sử dụng trước các danh từ được liệt kê ở trên khi các danh từ chỉ nơi chốn này được đến thăm hoặc được sử dụng cho mục đích nguyên thủy của người dùng. Chúng ta tới:

to bed to sleep

to hospital as patients

to church to pray

to prison as prisoners

to court as litigants etc.

to school/college/university to study

Tương tự, chúng ta có thể:

in bed, sleeping or resting

in hospital as patients

at church as worshippers

at school etc. as students

in court as witnesses etc

We can be/get back (or be/get home) from school/college/university.

We can leave school, leave hospital, be released from prison.

Khi các danh từ chỉ nơi chốn này được thăm hoặc được sử dụng cho mục đích khác thì bạn cần sử dụng mạo từ the:

I went to the church to see the stained glass.

He goes to the prison sometimes to give lectures.

C, Sử dụng/không sử dụng mạo từ the với sea

We go to sea (sử dụng go to sea khi chúng ta là các thủy thủ - sailors).

Sử dụng be at sea khi chúng ta đang trong một cuộc du lịch xa trên biển và chúng ta là hành khách hoặc thủy thủ

Nhưng, bạn có thể sử dụng the để nói to go to/be at the sea thì có nghĩa tương đương với to go to/be at the seaside. (đến hoặc tại bờ biển)

Bạn cũng có thể sử dụng mạo từ the khi nói rằng bạn sống gần/ngay cạnh bãi biển đó:

We live by/near the sea.

Quảng cáo

D, Sử dụng/không sử dụng mạo từ the với work và office

Work khi được sử dụng để nói về "nơi làm việc" thì được sử dụng không có the:

He's on his way to work.

He is at work.

He isn't back from work yet.

Bạn cũng nên ghi nhớ rằng cụm từ at work cũng có nghĩa là "đang làm việc"; cụm từ hard at work = work hard (làm việc chăm chỉ):

He's hard at work on a new picture.

Không giống work, từ office (nơi làm việc) cần sử dụng mạo từ the:

He is at/in the office.

Cụm từ to be in office (không có the) nghĩa là giữ một vị trí chính thức (trong văn phòng chính quyền).

Cụm từ to be out of office nghĩa là không làm việc trong chính quyền nữa.

E, Sử dụng/không sử dụng mạo từ the với town

Mạo từ the có thể được bỏ qua khi người nói hoặc chủ ngữ đang nói về cái thị trấn/thị xã riêng của người đó (ví dụ bạn là người dân ở huyện A, trong huyện có một thị trấn là B thì khi bạn nói về B thì mạo từ the có thể được bỏ qua).

We go to town sometimes to buy clothes.

We were in town last Monday

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.