So sánh mạo từ a/an và one trong tiếng Anh    Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.

    Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.

    Sử dụng mạo từ bất định a hoặc an khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.

Chương này chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau khi sử dụng a/anone trong tiếng Anh.

Cách sử dụng mạo từ a/an và one (tính từ) trong tiếng Anh

1. Khi được sử dụng để đếm hoặc đo lường thời gian, khoảng cách, cân nặng, …

Khi được sử dụng để đếm hoặc đo lường thời gian, khoảng cách, cân nặng, … chúng ta có thể sử dụng hoặc a/an hoặc one:

£1 = a/one pound

£1,000,000 = a/one million pounds

Ghi chú: Bạn cần ghi nhớ rằng trong câu The rent is £100 a week thì mạo từ a đặt trước week ở đây không thể được thay thế bởi one.

Ngoài ra, các dạng câu khác thì hai mạo từ a/anone cũng không thể thay thế lẫn nhau, bởi vì one + danh từ thường mang nghĩa "chỉ một/không nhiều hơn một" trong khi a/an không mang nghĩa này:

A shotgun is no good. (It is the wrong sort of thing.)

One shotgun is no good. (I need two or three.)

2. Cách sử dụng đặc biệt của one

 • one (tính từ/đại từ) được sử dụng với another/others:

  One (boy) wanted to read, another /others wanted to watch TV.

  One day he wanted his lunch early, another day he wanted it late.

 • one có thể được sử dụng trước day/week/month/year/summer/winter, … hoặc trước tên của ngày hoặc tháng để diễn tả thời gian cụ thể diễn ra một hành động nào đó:

  One night there was a terrible storm.

  One winter the snow fell early.

  One day a telegram arrived

 • Cụm từ one day cũng có thể được sử dụng với nghĩa "một ngày nào đó trong tương lai":

  One day you'll be sorry you treated him so badly

  (bạn cũng có thể sử dụng some day ở đây)

Quảng cáo

Cách sử dụng mạo từ a/an và one (đại từ) trong tiếng Anh

one khi được sử dụng để làm đại từ là tương đương với a/an:

Did you get a ticket? ~ Yes, I managed to get one.

Dạng số nhiều của one được sử dụng theo cách này là some:

Did you get tickets? ~ Yes, I managed to get some.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.