Tên riêng có/không có mạo từ THE trong tiếng Anh (Phần 2)Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.

Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.

Sử dụng mạo từ bất định a hoặc an khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.

A. Tên riêng không có the trong tiếng Anh

 • Chúng ta không sử dụng mạo từ the với tên của đa số các đường phố, đại lộ/các quảng trường, các công viên ...

   
  KHÔNG có 'the...'
  Union Street
  Fifth Avenue
  Piccadilly Circus
  Hyde Park
  Blackrock Road
  Broadway
  Times Square
  Waterloo Bridge
  
 • Không sử dụng mạo từ the với các tên của các công trình kiến trúc nổi tiếng hay viện nghiên cứu có hai từ:

   
  Kenedy Airport (Sân bay Kenedy)
  Cambridge University (Đại học tổng hợp Cambridge)
  

  Nếu tên gồm có từ đầu tiên là tên của người nào đó ('Kenedy') hay là một địa điểm nào đó ('Cambridge') thì chúng ta không sử dụng mạo từ the với những tên như vậy. Một vài ví dụ khác:

   
  KHÔNG có 'the...'
  Victoria Station
  Edinburgh Castle
  London Zoo
  Wesminster Abbey
  Buckingham Palace
  Canterbury Cathedral
  

  Nhưng chúng ta có thể nói: the White House (Nhà Trắng), the Royal Palace (Cung điện Hoàng gia), bởi vì WhiteRoyal không phải là các tên riêng giống như 'Kenedy' và 'Cambridge'.

  Trên đây chỉ là những qui tắc tổng quát, và như vậy vẫn có những trường hợp ngoại lệ nhưng có lẽ bạn sẽ ít gặp.

Quảng cáo

B. Mạo từ the với tên các tòa nhà

Hầu hết các tên của các tòa nhà có mạo từ the.

Ví dụ:

 
khách sạn/nhà hàng:    the Sheraton Hotel, the Bombay Restaurant, ...
rạp hát/chiếu phim:    the Palace Theatre, the Odeon, ...
bảo tàng/phòng trưng bày: the Hayward Gallery, ...
các tòa nhà khác:     the Empire State, the White House, ...

C. Mạo từ the với tên riêng có of

Tên riêng có of thường sử dụng mạo từ the.

Ví dụ:

 
the Bank of England       the Museum of Modern Art
the Great Wall of China     the Tower of London
Quảng cáo

D. Mạo từ the với tên cửa hàng ... mang tên người sáng lập

Nhiều cửa hiệu, nhà hàng, khách sạn, ngân hàng được mang tên người sáng lập ra chúng. Những tên này được tận cùng là 's hay s. Chúng ta KHÔNG sử dụng mạo từ the với những tên riêng này.

Ví dụ:

 
Lloyds Bank (KHÔNG nói: the Lloyds Bank)
Mc Donalds
Jack's Guest House
Harrolds (shop)

Với các nhà thờ được đặt theo các tên Thánh, chúng ta cũng không sử dụng mạo từ the:

 
St John's Church (KHÔNG dùng 'the St John's Church')
St Paul's Cathedral

E. Mạo từ the với tên các tờ báo, tổ chức

Chúng ta sử dụng mạo từ the với hầu hết tên các tờ báo và tổ chức.

Ví dụ:

 
Tờ báo:    the Washington Post, the Financial Times, the Sun, ...
Tổ chức:    the European Union, the Red Cross, ...

Tên của các công ty, các hãng hàng không, ... thường không có mạo từ the.

Ví dụ:

 
Fiat (KHÔNG nói 'the Fiat')
Sony
Kodak
British Airway
IBM

Bài tập mạo từ The

Để làm bài tập mạo từ The, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập mạo từ The.

Các loạt bài khác:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.