Bài tập tên riêng có/không có mạo từ THE trong tiếng Anh (Phần 2)Bài tập tên riêng có/không có mạo từ THE

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập tên riêng có/không có mạo từ THE trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Tên riêng có/không có mạo từ THE trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập tên riêng có/không có mạo từ THE:

Bài 1:Where are the following? Use the where necessary.

Acropolis    Broadway    Buckingham Palace    Eiffel Tower

Kremlin    White House    Gatwick Airport    Times Square

1. Time Square is in New York

2. .... is in Paris.

3. .... is in London.

4. .... is in Washington.

5. .... is in Moscow.

6. .... is in New York.

7. .... is in Athens.

8. .... is near London.

2. The Eiffel Tower

3. Buckingham Palace

4. The White House

5. the Kremlin

6. Broadway

7. The Acropolis

8. Gatwick Airport

Quảng cáo

Bài 2: Choose the correct form with or without the.

1. Have you ever been to Britsh Museum/the British Museum. (the British Museum is correct)

2. Hyde Park/ The Hyde Park is a very large in central London.

3. Another park in central London is St James's park/ the St James's Park.

4. Grand Hotel/ The Grand Hotel is in Baker Street/ the Baker Street.

5. Dublin Airport/ The Dublim Airport is situated about

12. kilometres from the city centre.

6. Frank is a student at Liverpool University/ the Liverpool University.

7. If you're looking for a department store, I would recommend Harrison's/ the Harrison's.

8. If you're looking for a place to have lunch, I would recommend Ship Inn/ the Ship Inn.

9. Statue of Liberty/ The Statue of Liberty is at the entrance to New York Harbour/ the New York Harbour.

10. You should go to Science Museum/ the Science Museum. It's very interesting.

11. John works for IBM/the IBM now. He used to work for British Telecom/ the British Telecome.

12. "Which cinema are you going to this evening?" "Classic/ the Classic."

13. I'd like to go to China and see Great Wall/ the Great Wall.

14. Which newspaper do you want? Herald/ The Herald.

15. This book is published by Cambridge University Press/ the Cambridge University Press.

Quảng cáo

2. Hype Park

3. St James's Park

4. The Grand Hotel .... Baker Street

5. Dublin Airport

6. Liverpool University

7. Harrison's

8. the Ship Inn

9. The Statue of Liberty .... New York Harbour

11. IBM .... British Telecom

12. The Classic

13. the Great Walt

14. The Herald

15. Cambridge University Press

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.