Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng Anh (Phần 5)    Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.

    Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.

    Sử dụng mạo từ bất định a hoặc an khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.

A. Cách sử dụng mạo từ the trong tiếng Anh (Phần 5)

Ví dụ:

- The giraffe is the tallest of all animals.

(Hươu cao cổ cao nhất trong tất cả các loài động vật.)

- The bicycle is an excellent means of transport.

(Xe đạp là một phương tiện giao thông tuyệt vời.)

- When was the telephone invented?

(Điện thoại được phát minh khi nào?)

- The dollar is the currency (=money) of the United States.

(Đồng đô la là đồng tiền của Hoa Kỳ.)

Trong các ví dụ trên, mạo từ the không có ý chỉ đích xác một vật nào. The giraffe là một loài động vật, không phải để chỉ một con hươu cụ thể. Chúng ta sử dụng mạo từ the (+một danh từ đếm được số ít) theo cách này để nói về một loại động vật, máy móc, ...

Theo cách tương tự, chúng ta sử dụng mạo từ the với các loại nhạc cụ.

- Can you play the guitar?

(Anh biết chơi ghi ta không?)

- The piano is my favourite instrument.

(Piano là nhạc cụ ưa thích của tôi.)

So sánh với mạo từ a:

- I'd like to have a guitar.

(Tôi muốn có một cây ghi ta.)

- We saw a giraffe at the zoo.

(Chúng tôi đã nhìn thấy một con hươu cao cổ ở sở thú.)

Lưu ý rằng, chúng ta sử dụng man (=con người với nghĩa tổng quát, nhân loại) không có the:

- What do you know about the origins of man? (KHÔNG nói 'the man')

(Anh biết gì về nguồn gốc của con người?)

Quảng cáo

B. Mạo từ the + tính từ trong tiếng Anh

    Chúng ta sử dụng cấu trúc mạo từ the + tính từ (không có danh từ đi kèm) khi nói về những nhóm người.

Ví dụ:

the young the old

the elderly the rich

the poor the unemployed

the homeless the sick

the disabled the injured

the dead

the young = những người trẻ tuổi, thanh niên.

the rich = những người giàu.

...

Ví dụ:

- Do you think the rich should pay more taxes to help the poor?

(Anh có nghĩ những người giàu phải đóng thuế nhiều hơn để giúp người nghèo không?)

- The homeless need more help from the government.

(Người vô gia cư cần sự giúp đỡ lớn hơn của Chính phủ.)

Các thành ngữ này luôn có nghĩa như các danh từ số nhiều. Bạn không thể nói a young hay an unemployed. Bạn phải nói a young man (một người trẻ tuổi), an unemployed woman (một phụ nữ thất nghiệp) ...

Bạn cũng cần lưu ý rằng: chúng ta nói the poor (không nói "the poors"), the young (không nói "the youngs"), ...

Quảng cáo

C. Mạo từ the + Quốc tịch trong tiếng Anh

    Bạn có thể sử dụng mạo từ the với một số tính từ chỉ Quốc tịch với nghĩa "những người của quốc gia đó".

Ví dụ:

- The French are famous for their food. (= the people of France)

Người Pháp nổi tiếng về các món ăn của họ. (=những người Pháp)

- Why do the English think they are so wonderful? (= the people of England)

(Vì sao người Anh lại nghĩ rằng họ tuyệt vời như vậy? (=những người Anh))

Tương tự như vậy, bạn có thể nói:

the Spanish the Dutch

the British the Irish

the Welsh ...

Lưu ý rằng the French/the English... mang nghĩa số nhiều. Bạn không thể nói a French/an English .... Bạn phải nói a French man/an English woman ...

Bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc the + tính từ chỉ Quốc tịch tận cùng là es (the Chinese/the Sudanese/...)

- The Chinese invented printing.

(Người Trung Quốc đã phát minh ra sự in ấn.)

Những từ này cũng có thể được sử dụng ở dạng số ít (a Japanese, a Sudanese)

Tương tự với the Swiss/a Swiss (số nhiều/số ít)

Đối với các từ chỉ Quốc tịch khác, danh từ số nhiều tận cùng bằng s.

Ví dụ:

an Italian → Italians

a Mexican → Mexicans

a Turk → Turks

Với các từ chỉ Quốc tịch này, chúng ta không thường sử dụng mạo từ the để chỉ con người chung chung.

Bài tập mạo từ The

Để làm bài tập mạo từ The, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập mạo từ The.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.