Cách sử dụng mạo từ a, an trong tiếng Anh    Mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định.

    Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.

    Sử dụng mạo từ bất định a hoặc an khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.

Mạo từ bất định a/an trong tiếng Anh

Mạo từ a được sử dụng trước một danh từ mà bắt đầu bằng một phụ âm hoặc trước một từ bắt đầu bằng một nguyên âm nhưng có cách phát âm là phụ âm.

a man

a had

a university

a European

a one-way street

Mạo từ an được sử dụng trước các từ bắt đầu với một nguyên âm (a, e, i, o, u) hoặc các từ bắt đầu với âm câm h:

an apple

an island

an uncle

an egg

an onion

an hour

hoặc trước các chữ cái riêng lẻ có cách phát âm bắt đầu là nguyên âm:

an L-plate

an MP

an SOS

an 'x'

Mạo từ a/an được sử dụng giống nhau với trường hợp các danh từ xác định giới tính:

a man

a woman

an actor

an actress

a table

Quảng cáo

Cách sử dụng mạo từ a/an trong tiếng Anh

A. Mạo từ a/an được sử dụng trước một danh từ đếm được số ít khi danh từ này được đề cập lần đầu tiên và danh từ này không biểu thị một người hoặc vật cụ thể nào:

I need a visa. They live in a flat. He bought an ice-cream.

B. Mạo từ a/an được sử dụng trước một danh từ đếm được số ít khi mà danh từ này đươc sử dụng để làm một ví dụ cho một lớp các vật nào đó:

A car must be insured All cars/Any car must be insured.

A child needs love All children need/Any child needs love.

C. Mạo từ a/an được sử dụng trước một danh từ được sử dụng làm bổ ngữ. Danh từ loại này có thể bao gồm tên chỉ nghề nghiệp.

It was an earthquake. She'll be a dancer. He is an actor.

D. Mạo từ a/an được sử dụng trong một số cách diễn đạt để chỉ số lượng:

a lot of

a couple

a great many

a dozen (but one dozen is also possible)

a great deal of

E. Mạo từ a/an được sử dụng với một số cụ thể:

a hundred

a thousand

Mạo từ a/an đứng trước half khi half theo sau một số nguyên:

1 1/2 kilos = one and a half kilos or a kilo and a half

Nhưng 1/2 kg = half a kilo (không có a trước half), mặc dù a + half + danh từ đôi khi cũng được sử dụng:

a half-holiday a half-portion a half-share

Với 1/3, 1/4, 1/5, ... chúng ta cũng có cách diễn đạt tương đương khi sử dụng mạo từ a như sau: a third, a quarter, …Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng one thay cho mạo từ a trong trường hợp này.

F. Mạo từ a/an được sử dụng trong các diễn đạt biểu thị giá cả, tốc độ, tỉ lệ, …

5p a kilo

£1 a metre

sixty kilometres an hour

10 p a dozen

four times a day

Trong cách diễn đạt này, mạo từ a/an có nghĩa tương đương với per (mỗi/một)

G. Mạo từ a/an được sử dụng trong các câu cảm thán, và hai mạo từ này đứng trước các danh từ đếm được số ít:

Such a long queue! What a pretty girl!

Với các danh từ dạng số nhiều, bạn KHÔNG sử dụng hai mạo từ a/an:

But Such long queues! What pretty girls!

H. Mạo từ a có thể được đặt trước Mr/Mrs/Miss + tên họ:

a Mr Smith

a Mrs Smith a Miss Smith a Mr Smith

Cách diễn đạt này có nghĩa là "một người đàn ông gọi là Smith" và ngụ ý rằng anh ta là một người xa lạ đối với người nói. Nếu sử dụng Mr Smith (không sử dụng mạo từ a) thì ngụ ý rằng người nói biết Mr Smith hoặc biết đến sự tồn tại của anh ta.

Các trường hợp bỏ qua mạo từ a/an trong tiếng Anh

Bạn không sử dụng mạo từ a/an trong các trường hợp sau:

 • 1. Trước các danh từ số nhiều: Hai mạo từ a/an không có mẫu ở dạng số nhiều. Do đó, dạng số nhiều của a dogdogs và dạng số nhiều của an eggeggs.

 • 2. Trước các danh từ không đếm được.

 • 3. Trước tên các bữa ăn, ngoại trừ khi các tên này được đặt trước bởi một tính từ.

  We have breakfast at eight.

  He gave us a good breakfast.

  Quảng cáo

  Hai mạo từ a/an cũng được sử dụng khi bữa ăn đó là một bữa ăn đặc biệt (ví dụ để kỷ niệm hoặc ăn mừng, chào mừng ai đó):

  I was invited to dinner (mời ăn tại nhà họ, không sử dụng mạo từ)

  I was invited to a dinner given to welcome the new ambassador.

  (bữa ăn để chào mừng => sử dụng mạo từ)

Bài tập mạo từ a/an

Để làm bài tập mạo từ a/an, mời bạn click chuột vào chương: Bài tập mạo từ a/an.

Các loạt bài khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên