Soạn bài Trình bày kết quả của bài tập sự án - ngắn nhất Kết nối tri thức

Soạn bài Trình bày kết quả của bài tập sự án trang 34, 35 ngắn nhất mà vẫn đủ ý được biên soạn bám sát sách Ngữ văn lớp 12 Kết nối tri thức giúp học sinh soạn văn 12 dễ dàng hơn.

Soạn bài Trình bày kết quả của bài tập sự án - Kết nối tri thức

Quảng cáo

* Yêu cầu:

• Nêu tên của bài tập dự án và người thực hiện (cá nhân hoặc nhóm).

• Trình bày được thông tin cơ bản về quá trình thực hiện bài tập dự án với các bước cụ thể.

• Làm nổi bật được các kết quả chính thể hiện đóng góp riêng của người thực hiện bài tập dự án, kèm theo các minh chứng chọn lọc được trình bày bằng các hình thức, phương tiện phù hợp.

• Gợi mở được hướng sử dụng kết quả bài tập dự án và nếu các công việc cần tiếp tục thực hiện có liên quan đến bài tập dự án.

• Rút ra được bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện bài tập dự án.

1. Chuẩn bị nói

Lựa chọn đề tài

Đề tài bài nói cùng là đề tài của báo cáo kết quả bài tập dự án đã hoàn thành theo yêu cầu ở phần Viết.

Tìm ý và sắp xếp ý

Việc tìm ý và sắp xếp ý cho bài nói cần bám sát những gì đã thể hiện trong bài viết dã có. Do thời gian thuyết trình hạn chế nên bạn chỉ chọn lọc từ bài viết những thông tin cơ bản nhất. Việc sắp xếp ý cần bám theo trình tự đã thể hiện ở phần Yêu cầu của hoạt động nói và nghe.

Quảng cáo

2. Thực hành nói

Tương tự các bài nói khác, bài trình bày về kết quả của bài tập dự án có thể được chia thành ba phần lớn: Mở đầu, Triển khai. Kết luận. Khi nói, chú ý phân bố thời lượng hợp lí cho từng phần, trong đó, việc trình bày kết quả đạt được của bài tập dự án cần được ưu tiên. Tuy nhiên, cũng tuỳ vào việc thực hiện bài tập dự án trên thực tế mà chọn nhấn mạnh vào điểm nào có ý nghĩa nhất, bổ ích nhất đối với người nghe. Chẳng hạn, nếu phần lớn các thành viên trong lớp thiếu kinh nghiệm ở bước phân công công việc thì có thể nói kĩ hơn về vấn đề này. Hoặc nếu còn nhiều người gặp lúng túng trong việc sử dụng các phương tiện phi ngôn

ngữ hay chọn hình thức báo cáo (một người hay một nhóm người phối hợp với nhau khi trình bày) thì khi nói, bạn có thể phân tích thêm về tính hợp lí của cách bạn đã chọn để mọi người tham khảo.

3. Trao đổi đánh giá

Người nghe

Người nói

- Nêu nhận xét về nội dung bài nói, cách thể hiện bài nói, có đối chiếu với kết quả thực tế của việc thực hiện bài tập dự án.

- Đặt các câu hỏi cần thiết về việc thực hiện bài tập dự án.

- Đề xuất các hướng thực hiện khác, mang tính khả thi đối với bài tập dự án, giúp cho người thực hiện rút kinh nghiệm về sau.

- Gợi ý hướng sử dụng kết quả của bài tập dự án vào hoạt động học tập (tiếp nối ý có thể đã được người nói đề cập).

- Tiếp nhận một cách tích cực các ý kiến phản hồi, góp ý.

- Làm rõ một số vấn đề còn khiến người nghe băn khoăn, thắc mắc.

- Mở rộng thêm ý nói về vấn đề rút kinh nghiệm sau khi thực hiện một bài tập dự án.

 

Quảng cáo

Bài nói tham khảo

Chào các bạn, sau đây tôi xin trình bày kết quả dự án của nhóm tôi

BÁO CÁO KẾT QUẢ BÀI TẬP DỰ ÁN

Nhóm….lớp…..trường……………………….

Dự án:

SỨC MẠNH CỦA TIẾNG CƯỜI QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM HÀI KỊCH

1. Mục tiêu : Tìm hiểu về các sản phẩm đề cập đến ý nghĩa, sức mạnh của tiếng cười qua một số tác phẩm hài kịch

2. Nội dung khảo sát : sức mạnh của tiếng cười qua một số tác phẩm hài kịch

3. Kết quả khảo sát

3.1. Bài phân tích về sức mạnh của tiếng cười qua một số tác phẩm hài kịch

- Số lượng : 20

- Nội dung : Các bài viết phân tích về ý nghĩa, các chi tiết hài kịch, nhằm thể hiện giá trị, sức mạnh của tiếng cười trong các tác phẩm hài kịch

- Minh họa cụ thể:

Soạn bài Trình bày kết quả của bài tập sự án | Ngắn nhất Soạn văn 12 Kết nối tri thức

Quảng cáo

- Đánh giá sản phẩm : Nhiều bài viết đi sâu vào tìm hiểu các chi tiết gây cười trong một số tác phẩm hài kịch tiêu biểu. Qua đó để chi ra những giá trị, vai trò của tiếng cười trong các tác phẩm hài kịch.

3.2. Sân khấu hóa đoạn trích hài kịch

- Số lượng : 20

- Nội dung : Clip biểu diễn văn nghệ hoặc diễn kịch về các tác phẩm hài kịch

- Minh họa cụ thể :

Soạn bài Trình bày kết quả của bài tập sự án | Ngắn nhất Soạn văn 12 Kết nối tri thức

4. Tự đánh giá và kiến nghị

- Đánh giá : Các tác phẩm phân tích, đánh giá về giá trị, ý nghĩa của tiếng cười qua các tác phẩm hài kịch đều rất sâu sắc và chỉ rõ được sức mạnh của tiếng cười trong các tác phẩm hài kịch. Còn các clip sân khấu hóa tác phẩm văn học cũng đã tạo nên sự sinh động, tiếng cười trong quá trình biểu diễn và kết thúc cũng đã nêu được giá trị, ý nghĩa của tiếng cười.

- Kiến nghị : Có thể phân tích nhiều mặt và nhiều giá trị hơn của tiếng cười, ở các tiết mục kịch cần tìm thêm các tác phẩm hài kịch ngoài sách giáo khoa để biểu diễn.

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 12 Kết nối tri thức ngắn nhất, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên