Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 Lesson 1 trang 10 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 Lesson 1 trang 10

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 Lesson 1 trang 10 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 10). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

- Listen and point: (Nghe và chỉ)

Nội dung bài nghe

Chỉ bức tranh

Mom

1

Dad

2

Brother

3

Sister

4

Grandpa

5

Grandma

6

Brother

3

Sister

4

Grandma

6

Mom

1

Dad

2

Grandpa

5


- Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Nội dung bài nghe: Mom – Dad – Brother – Sister –  Grandpa – Grandma

Hướng dẫn dịch và phát âm: 

Bức tranh số 

Từ vựng

Phiên âm 

Ý nghĩa 

1

Mom

/mɒm/

Mẹ

2

Dad

/dæd/ 

Bố

3

Brother

/ˈbrʌðə/

Anh/em trai

4

Sister

/ ˈsɪstə/ 

Chị/em gái

5

Grandpa

/ ˈgrænpɑː/ 

Ông

6

Grandma

/ ˈgrænmɑː/

Bà 

2. (trang 10). Listen and chant. (Nghe và vè.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe: 

Mom, mom, mom

Dad, dad, dad

Brother, brother, brother 

Sister, sister, sister

Grandpa, grandpa, grandpa

Grandma, grandma, grandma.

Hướng dẫn dịch: 

Mẹ, mẹ, mẹ

Bố, bố, bố

Anh, anh, anh

Chị, chị, chị

Ông, ông, ông

Bà, bà, bà.

3. (trang 10). Point and say. Stick. (Chỉ và nói. Dán sticker.)

Hướng dẫn: Con chỉ vào từng hình và từng chữ, nói to từ đó lên, rồi sau đó dán sticker vào chữ tương ứng.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Gơị ý phát âm và ý nghĩa 

Số

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

1

Grandpa

/ˈgrænpɑː/

Ông

2

Mom

/mɒm/

Mẹ

3

Sister

/ˈsɪstə/

Chị/em gái

4

Dad

/dæd/

Bố

5

Grandma

/ˈgrænmɑː/

6

Brother

/ˈbrʌðə/

Anh/em trai

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác