Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 Lesson 4 trang 13 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 Lesson 4 trang 13

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 Lesson 4 trang 13 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 13). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: 

Listen and point:

Các con nghe băng rồi chỉ và “số 11” cùng chữ “eleven”, sau đó cùng đếm số người trong bức tranh (11 người). Làm tương tự với số 12.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Bức tranh số

Nội dung nghe

Phiên âm 

1

Eleven

/ɪˈlɛvn/

2

Twelve 

/ twɛlv/


Hướng dẫn dịch 

1. Số 11 (mười một)

2. Số 12 (mười hai)

2. (trang 13). Point and sing. (Chỉ tranh và hát.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe: 

Hey, look at my mom, alright?

Now, let’s count all the moms in line!

One -  two, - three, four, five, - six, seven, - eight, nine, ten, - eleven.

How many?

Eleven.


Hey, look at my dad, alright?

Now, let’s count all the dads in line!

One -  two, - three, four, five, - six, seven, - eight, nine, ten, - eleven – twelve.

How many?

Twelve.


Hướng dẫn dịch:

Hãy nhìn mẹ tớ này, được không? 

Bây giờ, hãy cùng đếm mẹ trong hàng này nha!

Một (1) – hai (2), - ba (3), bốn (4), năm (5), - sáu (6), bảy (7), - tám (8), chín (9), mười (10), - mười một (11).

Có bao nhiêu người?

Có mười một (11) người.


Hãy nhìn bố tớ này, được không? 

Bây giờ, hãy cùng đếm bố trong hàng này nha!

Một (1) – hai (2), - ba (3), bốn (4), năm (5), - sáu (6), bảy (7), - tám (8), chín (9), mười (10), - mười một (11) – mười hai (12).

Có bao nhiêu người?

Có mười hai (12) người.

3. (trang 13). Count and say. (Đếm và nói.)

Hướng dẫn: Con hãy đếm số lượng người bố (dads), cậu bé (boys), cô bé (girls) trong bức tranh dưới đây. (số lượng người mẹ (moms) đã được lấy làm ví dụ)). Sau đó, hãy nói có bao nhiêu người.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

Moms – twelve moms! 

Dads – eleven dads!

Boys – six boys!

Girls – seven girls!

Hướng dẫn dịch: 

Mẹ – Có 12 người mẹ!

Bố – Có 11 người bố!

Cậu bé – Có 6 cậu bé!

Cô bé – Có 7 cô bé!

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác