Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 Lesson 1 trang 16 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 Lesson 1 trang 16

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 Lesson 1 trang 16 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 16). Listen, point, and repeat. (Nghe, chỉ và nhắc lại.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Đáp án:

- Listen and point: (Nghe và chỉ)

Nội dung bài nghe

Chỉ bức tranh

Happy

1

Sad

2

Hungry

3

Thirsty

4

Hot

5

Cold

6

Sad

2

Hungry

3

Cold

6

Thirsty

4

Hot

5

Happy

1


- Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Nội dung bài nghe:

Happy – Sad – Hungry – Thirsty – Hot – Cold.

Hướng dẫn dịch và phát âm: 

Bức tranh số 

Từ vựng

Phiên âm 

Ý nghĩa 

1

Happy

/ˈhæpi/ 

Đói

2

Sad

/sæd/  

Buồn

3

Hungry

/ˈhʌŋgri/ 

Vui vẻ

4

Thirsty

/ˈθɜːsti/  

Khát nước

5

Hot

/hɒt/ 

Nóng

6

Cold

/kəʊld/  

Lạnh 

2. (trang 16). Listen and chant. (Nghe và vè.)

Nội dung bài nghe: 

Happy, happy

Sad, sad

Hungry, hungry

Thirsty, thirsty

Hot, hot

Cold, cold 

Hướng dẫn dịch: 

Vui vẻ, vui vẻ

Buồn, buồn

Đói, đói

Khát nước, khát nước

Nóng, nóng

Lạnh, lạnh 

3. (trang 16). Point and say. Stick. (Chỉ và nói. Dán sticker.)

Hướng dẫn: Con chỉ vào từng hình và từng từ, nói to từ đó lên, rồi sau đó dán sticker vào chữ tương ứng.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 Lesson 1 | Chân trời sáng tạo

Gơị ý phát âm và ý nghĩa 

Số

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

1

Hot

/hɒt/

Nóng

2

Thirsty

/ˈθɜːsti/

Khát nước

3

Hungry

/ˈhʌŋgri/

Đói

4

Cold

/kəʊld/

Lạnh

5

Happy

/ˈhæpi/

Vui vẻ

6

Sad

/sæd/

Buồn 

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác