Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 Lesson 4 trang 19 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 Lesson 4 trang 19

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 Lesson 4 trang 19 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. (trang 19). Listen, point, and repeat. Write. (Nghe, chỉ theo, và nhắc lại. Tập viết.)

Hướng dẫn: 

Listen and point:

Các con nghe băng rồi chỉ và “số 13” cùng chữ “thirteen”, sau đó cùng đếm số bánh sandwich trong bức tranh (13 chiêhcs). Làm tương tự với số 14.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Bức tranh số

Nội dung nghe

Phiên âm 

1

Thirteen

/ˈθɜːˈtiːn /

2

Fourteen

/ˈfɔːˈtiːn/

Hướng dẫn dịch 

1. Số 13 (mười ba)

2. Số 14 (mười bốn)

2. (trang 19). Point and sing. (Chỉ tranh và hát.)

Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Nội dung bài nghe: 

Who’s hungry? 

Who’s hungry? 

Let’s count!

One –  two – three, four, five – six – seven – eight, nine, ten, –  eleven – twelve -  thirteen. Thirteen, thirteen, thirteen.


Who’s thirsty? 

Who’s thirsty? 

Let’s count!

One -  two - three, four, five - six - seven - eight, nine, ten, - eleven – twelve - thirteen, fourteen. Fourteen, fourteen, fourteen.

Hướng dẫn dịch:

Ai đói nhỉ?

Ai đói vậy nhỉ?

Hãy cùng đếm xem ai đói nha!

Một (1) – hai (2), - ba (3), bốn (4), năm (5), - sáu (6) - bảy (7) - tám (8), chín (9), mười (10), - mười một (11) – mười hai (12) – mười ba (13). Mười ba (13), mười ba (13), mười ba (13).


Ai khát nước nhỉ?

Ai khát nước vậy nhỉ?

Hãy cùng đếm xem ai khát nước nha!

Một (1) – hai (2), - ba (3), bốn (4), năm (5), - sáu (6) - bảy (7) - tám (8), chín (9), mười (10), - mười một (11) – mười hai (12) – mười ba (13), mười bốn (14). Mười bốn (14), mười bốn (14), mười bốn (14).

3. (trang 19). Count and say. (Đếm và nói.)

Hướng dẫn: Con hãy đếm số lượng các vật trong hình (apple, egg, orange juice, sandwich). Sau đó, hãy nói có bao nhiêu vật đó.

Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Đáp án: 

Apples – twelve apples! 

Eggs – eleven eggs!

Orange juice – fourteen orange juice!

Sandwiches – thirteen sandwiches!

Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 Lesson 4 | Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch: 

Táo – 12 quả táo!

Trứng – 11 quả trứng!

Nước cam – 14 cốc nước cam!

Bánh mì kẹp (bánh xăng-uýt) – 13 bánh mì kẹp!

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 (Family and Friends 2) của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên