Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 1 (trang 46, 47) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 17 lớp 4 Lesson 1 (trang 46, 47) trong Unit 17: In the city Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 1 (trang 46, 47) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 1 (trang 46, 47) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Hình ảnh này đang nói về cái gì?

- Nó nói "đi".

Quảng cáo

b.

- Hình ảnh này đang nói về cái gì?

- Nó nói "dừng lại".

2 (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 1 (trang 46, 47) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. What does it say? - It says “stop”.

b. What does it say? - It says “go straight”.

Quảng cáo

c. What does it say? - It says “turn right”.

d. What does it say? - It says “turn left”.

Hướng dẫn dịch:

a. Nó nói gì? - Nó bảo "dừng lại".

b. Nó nói gì? - Nó nói "đi thẳng".

c. Nó nói gì? - Nó nói "rẽ phải".

d. Nó nói gì? - Nó nói "rẽ trái".

3 (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 1 (trang 46, 47) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Gợi ý:

What does it say? - It says “turn left”.

Hướng dẫn dịch:

Nó nói gì? - Nó nói "rẽ trái".

4 (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and tick or cross. (Nghe và tích V hoặc đánh dấu X.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 1 (trang 46, 47) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. V

2. X

3. V

4. X

Nội dung bài nghe:

1. A: What does it say?

B: It says “tum right“.

2. A: What does it say?

B: It says “'stop“.

3. A: What does it say?

B: It says “go straight“.

4. A: What does it say?

B: It says “turn left“.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Nó nói gì?

B: Nó nói "tum right".

2. A: Nó nói gì?

B: Nó nói là "dừng lại".

3. A: Nó nói gì?

B: Nó nói "đi thẳng đi".

4. A: Nó nói gì?

B: Nó nói là "rẽ trái".

5 (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 1 (trang 46, 47) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1.

A: What does it say?

B: It says “stop”.

2.

A: What does it say?

B: It says “go straight”.

3.

A: What does it say?

B: It says “turn right”.

4.

A: What does it say?

B: It says “turn left”.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Nó nói gì?

B: Nó nói "dừng lại".

2.

A: Nó nói gì?

B: Nó nói “đi thẳng”.

3.

A: Nó nói gì?

B: Nó nói "rẽ phải".

4.

A: Nó nói gì?

B: Nó nói "rẽ trái".

6 (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s sing. (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 1 (trang 46, 47) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

Khi tôi băng qua đường

Khi tôi băng qua đường.

Tôi dừng lại, nhìn, lắng nghe và suy nghĩ.

Đèn có màu đỏ. Đèn có màu đỏ.

Nó nói gì?

Nó nói “dừng lại”, “dừng lại”, “dừng lại”.

Khi tôi băng qua đường.

Tôi dừng lại, nhìn, lắng nghe và suy nghĩ.

Đèn có màu xanh lá cây. Đèn có màu xanh lá cây.

Nó nói gì?

Nó nói "đi", "đi", "đi".

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: In the city hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-17-how-much-is-the-t-shirt.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên