Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 2 (trang 48, 49) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 17 lớp 4 Lesson 2 (trang 48, 49) trong Unit 17: In the city Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 2 (trang 48, 49) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 2 (trang 48, 49) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

Chúng tôi muốn mua một vài quyển sách.

Có 1 nhà sách ở trên đường Hòa Bình.

b.

Làm thế nào để đi đến đó?

Đi thẳng và rẽ trái.

Cảm ơn.

Quảng cáo

2 (trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 2 (trang 48, 49) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. How can we get to the bookshop? - Go straight.

b. How can we get to the supermarket? - Turn right.

c. How can we get to the cinema? - Turn left.

d. How can we get to the bakery? - Turn round.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

a. Làm thế nào chúng ta có thể đến hiệu sách? - Đi thẳng.

b. Làm thế nào chúng ta có thể đến được siêu thị? - Rẽ phải.

c. Làm thế nào chúng ta có thể đến rạp chiếu phim? - Rẽ trái.

d. Làm thế nào chúng ta có thể đến tiệm bánh? - Quay vòng.

3 (trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 2 (trang 48, 49) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Gợi ý:

How can we get to the bookshop? - Go straight.

Hướng dẫn dịch:

Làm thế nào chúng ta có thể đến hiệu sách? - Đi thẳng.

4 (trang 49 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and tick. (Nghe và tích)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 2 (trang 48, 49) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. a

2. b

Nội dung bài nghe:

1. A: How can I get to the swimming pool?

B: Turn left over there.

A: Thank you.

2. A: I want to buy a cake.

B: There's a bakery in Park Street.

A: How can I get there?

B: Turn right.

A: Thank you.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Tôi có thể đến bể bơi bằng cách nào?

B: Rẽ trái ở đằng kia.

A: Cảm ơn bạn.

2. A: Tôi muốn mua một cái bánh.

B: Có một tiệm bánh ở phố Park.

A: Làm thế nào tôi có thể đến đó?

B: Rẽ phải.

A: Cảm ơn bạn.

5 (trang 49 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 2 (trang 48, 49) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1.

A: Excuse me. How can I get to the shopping centre?

B: The sports centre of the shopping centre?

A: Shopping centre.

B: Turn left at the bakery.

A: Thank you very much.

2.

A: Excuse me. Is there a food stall near here?

B: There’s a food stall in Hoa Binh street.

A: How can I get there?

B: Go straight and turn right.

A: Thank you very much for your help.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Xin lỗi. Làm thế nào tôi có thể đến trung tâm mua sắm?

B: Trung tâm thể thao của trung tâm mua sắm?

A: Một trung tâm mua sắm.

B: Rẽ trái ở tiệm bánh.

A: Cảm ơn bạn rất nhiều.

2.

A: Xin lỗi. Có quầy bán đồ ăn nào gần đây không?

B: Có một quán ăn ở đường Hòa Bình.

A: Làm thế nào tôi có thể đến đó?

B: Đi thẳng rồi rẽ phải.

A: Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn.

6 (trang 49 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s play. (Hãy chơi.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 2 (trang 48, 49) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: In the city hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-17-how-much-is-the-t-shirt.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên