Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 17 lớp 4 Lesson 3 (trang 50, 51) trong Unit 17: In the city Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

2 (trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. c

2. a

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

1. How can I get to the bookshop?

2. How can I get to the campsite?

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi có thể đến hiệu sách bằng cách nào?

2. Tôi có thể đến khu cắm trại bằng cách nào?

3 (trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s chant. (Hãy đọc theo.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Hiệu sách, hiệu sách, hiệu sách.

Làm thế nào tôi có thể đến hiệu sách?

Đi thẳng, đi thẳng.

Hiệu sách ở bên phải.

 

Khu cắm trại, khu cắm trại, khu cắm trại.

Làm thế nào tôi có thể đến khu cắm trại?

Đi thẳng, đi thẳng.

Khu cắm trại nằm bên trái.

4 (trang 51 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Read and tick True or False. (Đọc và tích vào True hoặc False.)

Mai wants to buy some bread. The bakery is in Nguyen Hue Street. How can she get there? She can go straight and turn right. The bakery is on the right.

Quảng cáo

Bill wants to buy some books. The bookshop is in Green Street. How can he get there? He can go straight and turn left. The bookshop is on the left.

Hướng dẫn dịch:

Mai muốn mua một ít bánh mì. Tiệm bánh ở đường Nguyễn Huệ. Làm thế nào cô ấy có thể đến đó? Cô ấy có thể đi thẳng và rẽ phải. Tiệm bánh ở bên phải.

Bill muốn mua vài cuốn sách. Hiệu sách ở phố Xanh. Làm thế nào anh ta có thể đến đó? Anh ta có thể đi thẳng và rẽ trái. Hiệu sách ở bên trái.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

1. Cửa hàng bánh ở trên đường Nguyễn Huệ.

2. Marry có thể đi thẳng và rẽ trái để đến cửa hàng bánh.

3. Bill muốn đi đến thư viện.

4. Bill có thể đi thẳng và rẽ trái để đi đến cửa hàng sách.

Đáp án:

1. T

2. F

3. F

4. T

5 (trang 51 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s write. (Hãy viết.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

Today is Sunday. I want to buy some books. The bookshop is on Lang Street. I can go straight and turn left. The bookshop is on the left.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay là Chủ Nhật. Mình muốn mua vài cuốn sách. Hiệu sách ở đường Láng. Mình có thể đi thẳng và rẽ trái. Hiệu sách nằm ở bên trái.

6 (trang 51 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Project. (Dự án.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 17 Lesson 3 (trang 50, 51) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: In the city hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-17-how-much-is-the-t-shirt.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên