Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 1 (trang 52, 53) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 18 lớp 4 Lesson 1 (trang 52, 53) trong Unit 18: At the shopping centre Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 1 (trang 52, 53) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 1 (trang 52, 53) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

Làm ơn!

Vâng?

b.

Xin hỏi tiệm bánh ở đâu?

Nó gần cửa hàng quà tặng.

Quảng cáo

2 (trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 1 (trang 52, 53) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. Where’s the bookshop?

It’s near the bakery.

b. Where’s the bookshop?

It’s opposite the gift shop.

Quảng cáo

c. Where’s the bookshop?

It’s behind the bakery.

d. Where’s the bookshop?

It’s between the gift shop and bakery.

Hướng dẫn dịch:

a. Hiệu sách ở đâu?

Nó ở gần tiệm bánh.

b. Hiệu sách ở đâu?

Nó đối diện với cửa hàng quà tặng.

c. Hiệu sách ở đâu?

Nó ở phía sau tiệm bánh.

d. Hiệu sách ở đâu?

Nó ở giữa cửa hàng quà tặng và tiệm bánh.

Quảng cáo

3 (trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 1 (trang 52, 53) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

Where’s the bookshop? - It’s between the gift shop and bakery.

Hướng dẫn dịch:

Hiệu sách ở đâu? - Nó ở giữa cửa hàng quà tặng và tiệm bánh.

4 (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and tick. (Nghe và tích)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 1 (trang 52, 53) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. a

2. b

Nội dung bài nghe:

1. A: Excuse me. Where's the gift shop?

B: It's over there. Can you see it?

A: Yes, I can see it now. The gift shop is opposite the bookshop.

B: That's right.

2. A: I want to buy some cakes. Where's the bakery?

B: Go straight and turn right. It's between the sports shop and the shoe shop.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Xin lỗi. Cửa hàng quà tặng ở đâu?

B: Nó ở đằng kia. Bạn có thể thấy nó?

A: Vâng, bây giờ tôi có thể nhìn thấy nó. Cửa hàng quà tặng nằm đối diện hiệu sách.

B: Đúng vậy.

2. A: Tôi muốn mua một ít bánh ngọt. Tiệm bánh ở đâu?

B: Đi thẳng rồi rẽ phải. Nó ở giữa cửa hàng thể thao và cửa hàng giày.

5 (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 1 (trang 52, 53) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. A: Where’s the bookshop?

B: It’s near the bakery.

2. A: Where’s the food shop?

B: It’s between the sports shop and the bookshop.

3. A: Where’s the bookshop?

B: It’s opposite the sports shop.

4. A: Where’s the bakery?

B: It’s behind the bookshop.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Hiệu sách ở đâu?

B: Nó ở gần tiệm bánh.

2. A: Cửa hàng đồ ăn ở đâu?

B: Nó ở giữa cửa hàng thể thao và hiệu sách.

3. A: Hiệu sách ở đâu?

B: Nó đối diện với cửa hàng thể thao.

4. A: Tiệm bánh ở đâu?

B: Nó ở phía sau hiệu sách.

6 (trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s sing. (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 1 (trang 52, 53) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

Xin lỗi, hiệu sách ở đâu?

Nó ở đằng kia. Nó ở đằng kia.

Nó gần tiệm bánh.

 

Xin lỗi, cửa hàng giày ở đâu?

Nó ở đằng kia. Nó ở đằng kia.

Nó đối diện với cửa hàng quà tặng.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: At the shopping centre hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-18-whats-your-phone-number.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên