Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 3 (trang 56, 57) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 18 lớp 4 Lesson 3 (trang 56, 57) trong Unit 18: At the shopping centre Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 3 (trang 56, 57) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 3 (trang 56, 57) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

2 (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 3 (trang 56, 57) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. b

2. c

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

1. The gift shop is between the bookshop and the bakery.

2. The gift shop is behind the bookshop and the bakery.

Hướng dẫn dịch:

1. Cửa hàng quà tặng nằm giữa hiệu sách và tiệm bánh.

2. Cửa hàng quà tặng nằm phía sau hiệu sách và tiệm bánh.

3 (trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s chant. (Hãy hát theo.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 3 (trang 56, 57) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Cửa hàng giày ở đâu?

Phía sau, phía sau, phía sau.

Nó ở phía sau hiệu sách.

 

Tiệm bánh ở đâu?

Giữa, giữa, giữa.

Nó nằm giữa cửa hàng sách và cửa hàng giày.

4 (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

We are at the shopping center. We can see many shops. The bookshop is opposite the shoe shop. The toy shop is behind the shoe shop. The bakery is between the bookshop and the sports shop. Mai wants to buy a book. It is 30,000 dong. Linh wants to buy a doll. It is 50,000 dong. I want to buy an ice cream. It is 10,000 dong.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Chúng tôi đang ở trung tâm mua sắm. Chúng ta có thể thấy nhiều cửa hàng. Hiệu sách đối diện cửa hàng giày. Cửa hàng đồ chơi ở phía sau cửa hàng giày. Tiệm bánh nằm giữa hiệu sách và cửa hàng thể thao.

Mai muốn mua một cuốn sách. Nó là 30.000 đồng. Linh muốn mua một con búp bê. Là 50.000 đồng. Tôi muốn mua một cây kem. Nó là 10.000 đồng.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 3 (trang 56, 57) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. books

2. behind the shoe shop

3. 50,000

4. ice cream

5 (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s write. (Hãy viết.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 3 (trang 56, 57) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

My mother and I are at the shopping centre. The clothes shop is near the bakery. My mother wants to buy a skirt. It’s sixty thousand dong. The gift shop is behind the clothes shop. I want to buy a pen. It’s thirty thousand dong.

Hướng dẫn dịch:

Mẹ tôi và tôi đang ở trung tâm mua sắm. Cửa hàng quần áo gần tiệm bánh. Mẹ tôi muốn mua một chiếc váy. Nó có giá sáu mươi ngàn đồng. Cửa hàng quà tặng ở phía sau cửa hàng quần áo. Tôi muốn mua một cây bút. Nó có giába mươi ngàn đồng.

6 (trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Project. (Dự án.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 3 (trang 56, 57) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: At the shopping centre hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-18-whats-your-phone-number.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên