Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 2 (trang 54, 55) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 18 lớp 4 Lesson 2 (trang 54, 55) trong Unit 18: At the shopping centre Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 2 (trang 54, 55) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 2 (trang 54, 55) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Cái áo phông bao nhiêu vậy Linh?

- Nó có giá sáu mươi ngàn đồng.

b.

- Váy bao nhiêu vậy mẹ?

- Bảy mươi ngàn đồng.

Quảng cáo

2 (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 2 (trang 54, 55) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. How much is the pen? - It’s twenty thousand dong.

b. How much is the skirt? - It’s eighty thousand dong.

c. How much is the T-shirt? - It’s fifty thousand dong.

d. How much is the school bag? - It’s ninety thousand dong.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

a. Cây bút bao nhiêu tiền? - Hai mươi nghìn đồng.

b. Váy bao nhiêu tiền vậy - Tám mươi nghìn đồng.

c. Chiếc áo sơ mi này bao nhiêu? - Năm mươi nghìn đồng.

d. Cặp đi học giá bao nhiêu? - Chín mươi nghìn đồng.

3 (trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 2 (trang 54, 55) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

How much is the pen? - It’s ten thousand dong.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Cây bút bao nhiêu tiền? - Mười nghìn đồng.

4 (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and number. (Nghe và điền số.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 2 (trang 54, 55) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. c

2. a

3. d

4. b

Nội dung bài nghe:

1. A: How much is the school bag?

B: It's seventy thousand dong.

2. A: How much is the T-shirt, please?

B: It's forty thousand dong.

3. A: How much is the hat, please?

B: It's twenty thousand dong.

4. A: Excuse me. How much is the skirt?

B: It's thirty thousand dong.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Cặp đi học giá bao nhiêu?

B: Bảy mươi nghìn đồng.

2. A: Xin hỏi chiếc áo thun này giá bao nhiêu?

B: Bốn mươi nghìn đồng.

3. A: Xin hỏi cái mũ bao nhiêu tiền?

B: Đó là hai mươi nghìn đồng.

4. A: Xin lỗi. Váy bao nhiêu tiền vậy?

B: Ba mươi nghìn đồng.

5 (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 2 (trang 54, 55) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1.

A: Excuse me. How much is this T-shirt?

B: It’s seventy thousand dong.

A: And how much is that skirt?

B: It’s sixty thousand dong.

2.

A: Your school bag is so nice.

B: Thank you. I like it very much.

A: How much is it?

B: It’s seventy thousand dong.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Xin lỗi. Chiếc áo phông này giá bao nhiêu?

B: Bảy mươi nghìn đồng.

A: Và chiếc váy đó bao nhiêu tiền?

B: Sáu mươi nghìn đồng.

2.

A: Cặp đi học của bạn đẹp quá.

B: Cảm ơn bạn. Tôi rất thích nó.

A: Bao nhiêu tiền?

B: Bảy mươi nghìn đồng.

6 (trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s play. (Hãy chơi.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 18 Lesson 2 (trang 54, 55) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 18: At the shopping centre hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-18-whats-your-phone-number.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên