Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 1 (trang 64, 65) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 20 lớp 4 Lesson 1 (trang 64, 65) trong Unit 20: At summer camp Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 1 (trang 64, 65) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 1 (trang 64, 65) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Chào Mai. Nam có ở đây không?

- Có đấy.

Quảng cáo

b.

- Cậu ấy đang làm gì vậy?

- Cậu ấy đang đốt lửa trại.

2 (trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 1 (trang 64, 65) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. What's he doing? - He’s putting up a tent.

b. What's he doing? - He’s building a campfire.

Quảng cáo

c. What's he doing? - He’s telling a story.

d. What's she doing? - She’s taking a photo.

Hướng dẫn dịch:

a. Anh ấy đang làm gì vậy? - Anh ấy đang dựng lều.

b. Anh ấy đang làm gì vậy? - Anh ấy đang đốt lửa trại.

c. Anh ấy đang làm gì vậy? - Anh ấy đang kể một câu chuyện.

d. Cô ấy đang làm gì vậy? - Cô ấy đang chụp ảnh.

3 (trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 1 (trang 64, 65) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Gợi ý:

What's she doing? - She’s taking a photo.

Hướng dẫn dịch:

Cô ấy đang làm gì vậy? - Cô ấy đang chụp ảnh.

4 (trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and match. (Nghe và nối.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 1 (trang 64, 65) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. c

2. d

3. a

4. b

Nội dung bài nghe:

1. A: What is Mai doing?

B: She's telling a story.

2. A: What is Ben doing?

B: He's putting up a tent.

3. A: What is Lucy doing?

B: She's taking a photo.

4. A: What is Nam doing?

B: He's building a campfire.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Mai đang làm gì?

B: Cô ấy đang kể một câu chuyện.

2. A: Ben đang làm gì?

B: Anh ấy đang dựng lều.

3. A: Lucy đang làm gì vậy?

B: Cô ấy đang chụp ảnh.

4. A: Nam đang làm gì?

B: Anh ấy đang đốt lửa trại.

5 (trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 1 (trang 64, 65) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1.

A: What’s he doing at the campsite?

B: He’s telling a story.

2.

A: What’s she doing at the campsite?

B: She’s building a campfire.

3.

A: What’s he doing at the campsite?

B: He’s putting up a tent.

4.

A: What’s she doing at the campsite?

B: She’s taking a photo.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Anh ấy đang làm gì ở khu cắm trại?

B: Anh ấy đang kể một câu chuyện.

2.

A: Cô ấy đang làm gì ở khu cắm trại?

B: Cô ấy đang đốt lửa trại.

3.

A: Anh ấy đang làm gì ở khu cắm trại?

B: Anh ấy đang dựng lều.

4.

A: Cô ấy đang làm gì ở khu cắm trại?

B: Cô ấy đang chụp ảnh.

6 (trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s play. (Hãy chơi.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 1 (trang 64, 65) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 20: At summer camp hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-20-what-are-you-to-do-this-summer.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên