Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 3 (trang 68, 69) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 20 lớp 4 Lesson 3 (trang 68, 69) trong Unit 20: At summer camp Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 3 (trang 68, 69) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 3 (trang 68, 69) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

2 (trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 3 (trang 68, 69) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. b

2. c

Quảng cáo

Nội dung bài nghe:

1. We email our grandparents at the weekend.

2. Linh and Nam visit their friends on Sundays.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta gửi email cho ông bà vào cuối tuần.

2. Linh và Nam đi thăm bạn bè vào ngày chủ nhật.

3 (trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s chant. (Hãy đọc theo.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 3 (trang 68, 69) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Thăm, thăm, thăm

Ông bà, ông bà.

Hãy đến thăm ông bà của chúng ta.

Hãy đến thăm ông bà của chúng ta vào mùa hè.

 

Thư điện tử, thư điện tử, thư điện tử.

Bạn bè, bạn bè, bạn bè.

Hãy gửi thư điện tử cho bạn bè của chúng ta.

Hãy gửi thư điện từ cho bạn bè của chúng ta vào cuối tuần.

4 (trang 69 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Read and tick True or False. (Nghe và tích vào True hoặc False.)

Quảng cáo

My name is Minh. Today is Sunday. My friends and I are at the campsite. Mai is telling a story. Ben and Bill are playing card games. Mary and Lucy are singing songs and dancing around the campfire. Some other friends are playing tug of war. I am taking a photo. We are having a lot of fun.

Hướng dẫn dịch:

Tôi tên Minh. Hôm nay là chủ nhật. Bạn bè của tôi và tôi đang ở khu cắm trại. Mai đang kể chuyện. Ben và Bill đang chơi bài. Mary và Lucy đang hát những bài hát và nhảy múa quanh lửa trại. Một số bạn khác đang chơi kéo co. Tôi đang chụp ảnh. Chúng tôi đang rất vui.

1. Minh and his friends are at the campsite.

2. Mary and Lucy are playing card games.

3. Some friends are playing tug of war.

4. Minh is taking a photo.

Hướng dẫn dịch:

1. Minh và các bạn đang ở khu cắm trại.

2. Mary và Lucy đang chơi bài.

3. Một số bạn đang chơi kéo co.

4. Minh đang chụp ảnh.

Đáp án:

1. T

2. F

3. T

4. T

5 (trang 69 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s write (Hãy viết)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 3 (trang 68, 69) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

Today is Sunday. We are at the campsite. Teacher is telling a story with the girls. Some girls are singing songs. The boys are playing soccer. I am taking a photo.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay là chủ nhật. Chúng tôi đang ở khu cắm trại. Giáo viên đang kể một câu chuyện với các cô gái. Một số cô gái đang hát những bài hát. Các chàng trai đang chơi bóng đá. Tôi đang chụp ảnh.

6 (trang 69 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Project. (Dự án.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 3 (trang 68, 69) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 20: At summer camp hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-20-what-are-you-to-do-this-summer.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên