Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 2 (trang 66, 67) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 20 lớp 4 Lesson 2 (trang 66, 67) trong Unit 20: At summer camp Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 2 (trang 66, 67) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 2 (trang 66, 67) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Xin chào, Bill. Mary và Lucy có ở khu cắm trại không?

- Họ có.

Quảng cáo

b.

- Họ đang làm gì?

- Họ đang chơi bài.

2 (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 2 (trang 66, 67) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Gợi ý:

a. What are they doing? - They’re playing tug of war.

b. What are they doing? - They’re playing card games.

c. What are they doing? - They’re dancing around the campsite.

d. What are they doing? - They’re singing songs.

Hướng dẫn dịch:

a. Họ đang làm gì? - Họ đang chơi kéo co.

b. Họ đang làm gì? - Họ đang chơi bài.

c. Họ đang làm gì? - Họ đang nhảy múa quanh khu cắm trại.

d. Họ đang làm gì? - Họ đang hát những bài hát.

3 (trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Quảng cáo

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 2 (trang 66, 67) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

What are they doing? - They’re dancing around the campsite.

Hướng dẫn dịch:

Họ đang làm gì? - Họ đang nhảy múa quanh khu cắm trại.

4 (trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and tick. (Nghe và tích)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 2 (trang 66, 67) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. b

2. a

Nội dung bài nghe:

1. A. Where are Mary and Mai?

B: They're at the campsite.

A: What are they doing?

B: They're dancing around the campfire.

2. A: Are Nam and Ben at the campsite?

B: Yes, they are.

A: What are they doing?

B: They're playing tug of war.

Hướng dẫn dịch:

1. A. Mary và Mai đâu rồi?

B: Họ đang ở khu cắm trại.

A: Họ đang làm gì vậy?

B: Họ đang nhảy múa quanh đống lửa trại.

2. A: Nam và Ben có ở khu cắm trại không?

B: Có.

A: Họ đang làm gì vậy?

B: Họ đang chơi kéo co.

5 (trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 2 (trang 66, 67) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. A: Where’s Ben?

B: He’s at the campsite.

A: What’s he doing?

B: He’s emailing his mother.

2. A: I want to see Nam and Mai. Where are they?

B: They’re at the campsite.

A: What are they doing?

B: They’re playing tug of war.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Ben đâu?

B: Anh ấy đang ở khu cắm trại.

A: Anh ấy đang làm gì vậy?

B: Anh ấy đang gửi email cho mẹ anh ấy.

2. A: Tôi muốn gặp Nam và Mai. Họ ở đâu?

B: Họ đang ở khu cắm trại.

A: Họ đang làm gì vậy?

B: Họ đang chơi kéo co.

6 (trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s sing. (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 20 Lesson 2 (trang 66, 67) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

Họ đang làm gì?

Đốt lửa trại.

Đốt lửa trại.

Họ đang đốt lửa trại.

 

Họ đang làm gì?

Chơi bài.

Chơi bài.

Họ đang chơi bài.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 20: At summer camp hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-20-what-are-you-to-do-this-summer.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên