Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: The animal world (đầy đủ nhất) - Global SuccessVới tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: The animal world sách Global Success đầy đủ, chi tiết nhất sẽ giúp học sinh lớp 4 học từ mới môn Tiếng Anh lớp 4 dễ dàng hơn.

Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: The animal world (đầy đủ nhất) - Global Success

Quảng cáo

WORD

PRONUNCIATION

MEANING

beautifully (adv)

/ˈbjuːtɪfli/

đẹp đẽ

crocodile (n)

/ˈkrɒkədaɪl/

cá sấu Châu Phi, cá sấu

dance

/dɑːns /

nhảy, múa

giraffe (n)

/dʒəˈrɑːf/

hươu cao cổ

hippo (n)

/ˈhɪpəʊ/

hà mã, lợn nước

lion (n)

/ˈlaɪən/

con sư tử

loudly (adv)

/ˈlaʊdli/

ầm ĩ, inh ỏi

merrily (adv)

/ˈmerəli/

vui, vui vẻ

quickly (adv)

/ˈkwɪkli/

nhanh

roar (v)

/rɔː/

gầm, rống lên (hổ, sư tử …)

run (v)

/rʌn/

chạy

sing (v)

/sɪŋ

hát

Quảng cáoLưu trữ: Từ vựng Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 (sách cũ)

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

animal

n

/ˈæn.ɪ.məl/

loài vật, động vật

bear

n

/beər/

gấu

beautiful

adj

/ˈbjuː.tɪ.fəl/

đẹp, dễ thương

crocodile

n

/ˈkrɒk.ə.daɪl/

con cá sấu

dangerous

adj

/ˈdeɪn.dʒər.əs/

nguy hiểm

elephant

n

/ˈel.ɪ.fənt/

con voi

enormous

adj

/ɪˈnɔː.məs/

to lớn

fast

adj

/fa:st/

nhanh

kangaroo

n

/ˌkæŋ.ɡərˈuː/

con chuột túi

monkey

n

/ˈmʌŋ.ki/

con khỉ

scary

adj

/ˈskeə.ri/

làm sợ hãi, rùng rợn

tiger

n

/ˈtaɪ.ɡər/ 

con hổ, con cọp

want

v

/wɒnt/

muốn

wonderful

adj

/ˈwʌn.də.fəl/

tuyệt vời

zebra

n

/ˈzeb.rə/

ngựa vằn

zoo

n

/zu:/

sở thú

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 4 khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-19-what-animal-do-you-want-to-see.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên