Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 1 (trang 58, 59) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 19 lớp 4 Lesson 1 (trang 58, 59) trong Unit 19: The animal world Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 1 (trang 58, 59) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 1 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

-Mẹ ơi, đây là những con vật gì vậy ạ?

- Chúng là những con hươu cao cổ đấy con yêu.

b.

- Và những con vật này là gì?

- Chúng là những con hà mã.

Quảng cáo

2 (trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 1 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. What are these animals? - They’re giraffes.

b. What are these animals? - They’re hippos.

c. What are these animals? - They’re lion.

d. What are these animals? - They’re crocodile.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

a. Những con vật này là gì? - Chúng là hươu cao cổ.

b. Những con vật này là gì? - Chúng là hà mã.

c. Những con vật này là gì? - Chúng là sư tử.

d. Những con vật này là gì? - Chúng là cá sấu.

3 (trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 1 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

What are these animals? - They’re crocodile.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Những con vật này là gì? - Chúng là cá sấu.

4 (trang 59 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and number. (Nghe và điền số.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 1 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. d

2. a

3. b

4. c

Nội dung bài nghe:

1. A: What are these animals?

B: They're giraffes.

2. A: What are these animals?

B: They're hippos.

3. A: What are these animals?

B: They're lions.

4. A: What are these animals?

B: They're crocodiles.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Những con vật này là gì?

B: Chúng là hươu cao cổ.

2. A: Những con vật này là gì?

B: Chúng là hà mã.

3. A: Những con vật này là gì?

B: Chúng là sư tử.

4. A: Những con vật này là gì?

B: Chúng là cá sấu.

5 (trang 59 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 1 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. A: What are these animals?

B: They’re lions.

2. A: What are these animals?

B: They’re crocodiles.

3. A: These animals have long necks and legs. What are these animals?

B: They’re giraffes.

4. A: These animals have short legs. What are these animals?

B: They’re hippos.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Những con vật này là gì?

B: Họ là sư tử.

2. A: Những con vật này là gì?

B: Chúng là cá sấu.

3. A: Những con vật này có cổ và chân dài. Những con vật này là gì?

B: Chúng là hươu cao cổ.

4. A: Những con vật này có chân ngắn. Những con vật này là gì?

B: Họ là hà mã.

6 (trang 59 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s sing. (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 1 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

Những con vật này là gì?

Nhìn! Nhìn! Nhìn!

Những con vật này là gì?

Chúng là những con sư tử.

Chúng trông dũng cảm.

Nhìn! Nhìn! Nhìn!

Những con vật này là gì?

Chúng là hà mã.

Chúng trông mạnh mẽ.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: The animal world hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-19-what-animal-do-you-want-to-see.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên