Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 2 (trang 60, 61) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 19 lớp 4 Lesson 2 (trang 60, 61) trong Unit 19: The animal world Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 2 (trang 60, 61) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 2 (trang 60, 61) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Đây là những con vật gì?

- Chúng là những con công.

- Tôi thích chúng.

Quảng cáo

b.

- Vì sao bạn thích con công?

- Bởi vì chúng múa rất đẹp.

2 (trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 2 (trang 60, 61) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

a. Why do you like peacocks? - Because they dance beautifully.

b. Why do you like giraffes? - Because they run quickly.

c. Why do you like lions? - Because they roar loudly.

d. Why do you like birds? - Because they sing merrily.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

a. Tại sao bạn thích con công? - Vì chúng nhảy rất đẹp.

b. Tại sao bạn thích hươu cao cổ? - Vì chúng chạy nhanh.

c. Tại sao bạn thích sư tử? - Bởi vì chúng gầm thét to.

d. Tại sao bạn thích chim? - Bởi vì chúng hát hay.

3 (trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 2 (trang 60, 61) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

Why do you like birds? - Because they sing merrily.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Tại sao bạn thích chim? - Bởi vì chúng hát hay.

4 (trang 61 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 2 (trang 60, 61) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. b

2. a

Nội dung bài nghe:

1.

A: Look at these animals, Mum. What are they?

B: They're giraffes, dear.

A: I like them.

B: Why do you like giraffes?

A: Because they run quickly.

2.

A: Oh, look at these peacocks.

B: Where?

A: Over there, under the tree. I like them.

B: Why do you like peacocks?

A: Because they dance beautifully.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Mẹ hãy nhìn những con vật này. Chúng là ai?

B: Chúng là hươu cao cổ đấy con yêu.

A: Con thích chúng.

B: Tại sao con thích hươu cao cổ?

A: Bởi vì chúng chạy rất nhanh.

2.

A: Ồ, hãy nhìn những con công này.

B: Ở đâu?

A: Ở đằng kia, dưới gốc cây. Tôi thích chúng.

B: Tại sao bạn thích con công?

A: Bởi vì chúng nhảy rất đẹp.

5 (trang 61 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 2 (trang 60, 61) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1.

A: What are those animals?

B: They’re lions. I like them.

A: Why do you like lions?

B: Because they roar loudly.

2.

A: What are those animals?

B: They’re bird. I like them.

A: Why do you like birds?

B: Because they sing beautifully.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Những con vật đó là gì?

B: Chúng là sư tử. Tôi thích chúng.

A: Tại sao bạn thích sư tử?

B: Bởi vì chúng gầm lớn.

2.

A: Những con vật đó là gì?

B: Chúng là chim. Tôi thích chúng.

A: Tại sao bạn thích chim?

B: Bởi vì chúng hát rất hay.

6 (trang 61 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s play. (Hãy chơi.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 2 (trang 60, 61) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: The animal world hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-19-what-animal-do-you-want-to-see.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên