Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 3 (trang 62, 63) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 19 lớp 4 Lesson 3 (trang 62, 63) trong Unit 19: The animal world Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 3 (trang 62, 63) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 3 (trang 62, 63) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

2 (trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 3 (trang 62, 63) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

1. a

2. a

Nội dung bài nghe:

1. These giraffes are moving quiclky.

2. Those lions are roaring loudly.

Hướng dẫn dịch:

1. Những con hươu cao cổ này di chuyển rất nhanh.

2. Những con sư tử đó đang gầm thét.

3 (trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s chant. (Hãy đọc theo.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 3 (trang 62, 63) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Lớn tiếng, ầm ĩ.

Những con sư tử đang gầm lớn.

Chúng đang rống to.

 

Nhanh lên.

Những con hươu cao cổ đang chạy một cách nhanh chóng.

Chúng đang chạy thật là nhanh.

4 (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Read and answer. (Đọc và trả lời.)

It is a nice day today. Ben and his friends are at the zoo because they want to see the animals. They like giraffes because they have long necks and legs. Giraffes can run very quickly. His friends like birds because they sing merrily. Ben loves peacocks because they dance beautifully.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay là ngày đẹp trời. Ben và những người bạn của anh ấy đang ở sở thú vì họ muốn xem những con vật. Họ thích hươu cao cổ vì chúng có cổ và chân dài. Hươu cao cổ có thể chạy rất nhanh. Bạn bè của anh ấy thích chim vì chúng hót vui vẻ. Ben yêu những con công vì chúng nhảy rất đẹp.

1. Where are Ben and his friends?

2. What do they want to see?

3. Why do they like giraffes?

4. Why do his friends like birds?

Đáp án:

1. Ben and his friends are at the zoo.

2. They want to see the animals.

3. Because they have long necks and legs.

4. Because they sing merrily.

Hướng dẫn dịch:

1. Ben và bạn bè của anh ấy ở đâu?

- Ben và các bạn đang ở sở thú.

2. Họ muốn xem gì?

- Họ muốn nhìn thấy các loài động vật.

3. Tại sao họ lại thích hươu cao cổ?

- Vì chúng có cổ và chân dài.

4. Tại sao bạn bè của anh ấy lại thích chim?

- Bởi vì chúng hát hay.

5 (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s write. (Hãy viết.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 3 (trang 62, 63) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

It is a sunny Sunday. My brother and I are at the zoo. I like giraffes because they have long necks and legs. My brother likes lions because they run quickly.

Hướng dẫn dịch:

Đó là một ngày chủ nhật đầy nắng. Tôi và anh trai đang ở sở thú. Tôi thích hươu cao cổ vì chúng có cổ và chân dài. Em trai tôi thích những con sư tử bởi vì chúng chạy nhanh.

6 (trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Project. (Dự án.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 19 Lesson 3 (trang 62, 63) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 19: The animal world hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-19-what-animal-do-you-want-to-see.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên