Toán lớp 1 trang 70, 71 Luyện tập - Kết nối tri thức

Toán lớp 1 trang 70, 71 Luyện tập - Kết nối tri thức

Với giải bài tập Toán lớp 1 trang 70, 71 Luyện tập sách Kết nối tri thức hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 trang 70 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tính:

25 + 40                 41 + 8                   99 – 9                   65 – 62

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Bài 2 trang 70 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Bài 3 trang 70 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Số quả thông ở hai bên bằng nhau. Hỏi trong túi màu đỏ có bao nhiêu quả thông?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải

Trong túi màu đỏ có số quả thông là:

45 + 33 = 78 (quả)

Đáp số: 78 quả thông

Bài 4 trang 71 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Tính:

a) 20 + 40 + 1

b) 15 – 2 – 1

c) 40 + 15 + 2

Hướng dẫn giải

a) 20 + 40 + 1 = 60 + 1 = 61

b) 15 – 2 – 1 = 13 – 1 = 12

c) 40 + 15 + 2 = 55 + 4 = 57

Bài 5 trang 71 SGK Toán lớp 1 tập 2 : Trên ga có 3 đoàn tàu:

a) Đoàn tàu A có 10 toa. Đoàn tàu B có 12 toa. Hỏi cả hai đoàn tàu có bao nhiêu toa?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Em hãy nêu câu trả lời.

b) Đoàn tàu C có 15 toa chở khách và chở hàng. Trong đó, có 3 toa chở hàng. Hỏi đoàn tàu C có bao nhiêu toa chở khách?

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải

a) Cả hai đoàn tàu có số toa là:

10 + 12 = 22 (toa)

Đáp số: 22 toa tàu

Toán lớp 1 Bài 33: Luyện tập chung trang 64 | Kết nối tri thức

b) Đoàn tàu C có số toa chở khách là:

15 – 3 = 12 (toa)

Đáp số: 12 toa chở khách

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 1 Tập 1, Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác