Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 12 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 12: Life on other planets

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 12 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1:Scientists claimed that there __________ eight planets in our solar system.

A. are        B. were       C. was        D. is

Đáp án: B

Giải thích: câu gián tiếp dạng trần thuật

Dịch: Các nhà khoa học khẳng định rằng có 8 hành tinh trong hệ mặt trời.

Question 2: This water is __________ poisonous that people here can’t drink.

A. too        B. so       C. enough        D. such

Đáp án:B

Giải thích: cấu trúc “be + so + adj + that + S V”

Dịch: Nước quá ô nhiễm đến nỗi mà con người ở đây không thể uống được.

Question 3: I love __________ at pictures of the galaxy very much.

A. seeing        B. watching       C. looking       D. viewing

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ “look at st”: nhìn vào cái gì

Dịch: Tôi thích nhìn ngắm hình ảnh dải ngân hà nhiều lắm

Quảng cáo

Question 4: Space __________ is the main vehicle for astronauts to travel on the Moon.

A. buggy       B. system        C. surface        D. planet

Đáp án: A

Giải thích: space buggy: xe vũ trụ

Dịch: Xe vũ trụ là phương tiện chủ yếu cho các nhà du hành vũ trụ đi lại trên mặt trăng.

Question 5: I’m curious about the __________ space of the Earth.

A. alien       B. weightless        C. outer        D. poisonous

Đáp án: C

Giải thích: outer space: không gian ngoài vũ trụ

Dịch: Tôi rất tò mò về không gian ngoài vũ trụ của trái đất.

Question 6:The atmosphere on Mars is quite similar __________ that on Earth.

A. to        B. on        C. at        D. with

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “be similar to”: tương đồng với

Dịch: Không khí trên sao hoả thì khá tương đồng với không khí trên trái đất.

Question 7: Have you ever seen a flying __________?

A. danger        B. saucer        C. outer        D. painter

Đáp án: B

Giải thích: flying saucer: đĩa bay

Dịch:Bạn đã từng nhìn thấy đĩa bay chưa?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 8: Neil Armstrong is considered as the first person __________ on the Moon.

A. step       B. steps        C. stepping        D. to step

Đáp án: D

Giải thích: sau the first là to V

Dịch: Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng

Question 9: I can’t stand __________ with such a talkative person like her.

A. talking       B. talk        C. talked        D. to talk

Đáp án:A

Giải thích: cấu trúc “can’t stand + Ving”: không thể chịu đựng được việc làm gì

Dịch: Tôi không thể chịu đựng được việc nói chuyện với người nói nhiều như cô ấy.

Question 10:There have been some traces proving the __________ of aliens.

A. exist        B. existence        C. existing       D. existed

Đáp án: B

Giải thích: the existence of st: sự tồn tại cái gì

Dịch:Có nhiều dấu vết khẳng định sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Question 11:It was so kind of him __________ me when I was homeless

A. accommodate       B. to accommodate       C. accommodating       D. accommodated

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc “it’s + adj + of sb + to V”: ai đó thật là như thế nào khi làm gì

Dịch: Anh ấy thật tốt khi cho tôi chỗ ở khi tôi không có nhà để ở.

Question 12: Our lives are in __________ because of pollutions

A. danger       B. saucer        C. surface       D. system

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “be indanger”: bị đe doạ

Dịch: Cuộc sống của chúng ta đang bị đe doạ vì ô nhiễm.

Question 13:The astronaut wears a __________ to protect him from the dangers of being outside in space.

A. spacesuit       B. swimsuit       C. suit        D. sleeping bag

Đáp án: A

Giải thích: space suit: trang phục du hành

Dịch: Du hành gia mặc trang phục du hành để bảo vệ anh ấy khỏi nguy hiểm khi ở bên ngoài không gian.

Question 14: Scientists think it is possible to send humans on a __________ to Mars by the 20130s.

A. weight       B. buggy        C. mission       D. trace

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ “send sb on a mission to”: cử ai đi với sứ mệnh làm gì

Dịch: Các nhà khoa học nghĩ rằng có thể chuyển con người với sử mệnh ghé thăm sao Hoả trước những năm 20130.

Question : “What subject do you find the most difficult?” My mother asked.

⇒ My mother asked what subject ____________ the most difficult.

A. do you found       B. I found        C. did I find        D. did I found

Đáp án: B

Giải thích: câu gián tiếp dạng câu hỏi

Dịch: Mẹ hỏi tôi môn học tôi thấy khó nhất

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-12-life-on-other-planets.jsp