Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 7 (có đáp án): Writing

Unit 7: Pollution

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 7 (có đáp án): Writing

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: If/ people/ breath/ contaminate/ air, they/ have/ breathing problems

Quảng cáo

A. If people breathed contaminated air, they had breathing problems.

B. If people breathed contaminated air, they would have breathing problems.

C. If people breath contaminated air, they have breathing problems.

D. If people breath contaminated air, they will have breathing problems.

Đáp án: D

DGiải thích: câu điều kiện loại 1 “If + S V(s/es), S will V”

Dịch: Nếu mọi người hít thở không khí ô nhiễm, họ sẽ có vấn đề về hô hấp.

Question 2: Many/ people/ this area/ have/ cholera/ because/ they/ drink/ untreat/ water.

A. Many people in this area have cholera because they drink untreated water.

B. Many people on this area have cholera because they drink untreated water.

C. Many people on this area have cholera because they drink untreating water.

D. Many people in this area have cholera because they drink untreating water.

Đáp án: A

Giải thích: in + địa điểm: ở nơi nào

Have cholera: bị bệnh tả

Untreated water: nước thải chưa qua xử lý

Dịch: Nhiều người ở khu vực này bị bênh tả vì uống nước chưa qua xử lý.

Question 3: The street/ not/ look/ attractive/ because/ there/ be/ a lot of/ rubbish.

Quảng cáo

A. The street not look attractive because there’s a lot of rubbish.

B. The street not look attractive because there’re a lot of rubbish.

C. The street doesn’t look attractive because there’s a lot of rubbish.

D. The street don’t look attractive because there’re a lot of rubbish.

Đáp án:C

Giải thích: chủ ngữ số ít đi với động từ số ít

Dịch: Con đường trong chẳng đẹp vì có nhiều rác quá.

Question 4:The music club/ be/ make/ so/ much noise/ that/ the residents/ require/ them/ turn/ the music/ down

A. The music club is making so much noise that the residents require them to turn the music down.

B. The music club is make so much noise that the residents require them to turn the music down.

C. The music club be make so much noise that the residents require them to turn the music down.

D. The music club be making so much noise that the residents require them to turn the music down.

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “be + so + adj + that + S V”: quá…đến nỗi mà…

Require sb to V:yêu cầu ai làm gì

Dịch: Câu lạc bộ âm nhạc làm ồn quá đến nỗi mà cư dân phải yêu cầu họ nhỏ tiếng lại.

Question 5:Visual/ pollution/ prevent/ us/ see/ far/ away.

A. Visual pollution prevents us from seeing far away.

B. Visual pollution prevents us with seeing far away.

C. Visual pollution prevents us on seeing far away.

D. Visual pollution prevents us of seeing far away.

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “prevent sb from doing st”: ngăn ai khỏi việc làm gì

Dịch: Ô nhiễm tầm nhìn khiến chúng ta khó khăn trong việc nhìn xa.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: What/ pollution/ to/ is/ types/ the/ of/ most/ human/ harmful?

A. What pollution of types is the most harmful to human?

B. What types of pollution is the most harmful to human?

C. What the most types of pollution is harmful to human?

D. What is types of pollution harmful the most to human?

Đáp án: B

Giải thích: cụm từ “type of N”: loại gì

Be harmful to sb: có hại với ai

Câu so sánh nhất với tính từ dài: “Be the most + adj dài”

Dịch: Loại ô nhiễm nào có hại nhất đối với con người?

Question 7: poison/ Sewages/ lakes/ from/ such/ and/ water/ factories/ bodies/ as/ rivers

A. Sewages as rivers from factories poison water bodies such and lakes.

B. Sewages and lakes from factories poison water bodies such as rivers.

C. Sewages from factories poison rivers and lakes such as water bodies.

D. Sewages from factories poison water bodies such as rivers and lakes.

Đáp án: D

Giải thích: poison: gây độc, đầu độc

Dịch: Nước thải từ các nhà máy làm độc hại các vùng nước như hồ, sông,…

Question 8: of/ are/ Plastic/ of/ source/ the/ main/ bags/ one/ pollution.

A. Plastic bags are the one of main source of pollution.

B. Plastic bags are one of source of the main pollution.

C. Plastic bags are one of the main source of pollution.

D. Plastic of bags are one pollution of the main source.

Đáp án:C

Giải thích: cấu trúc “one of the + Ns”: một trong những…

Dịch:Túi nilon là một trong những nguồn chính gây

Question 9: in/ food/ Soil/ results/ contamination/ unsafe

A. Soil food results in unsafe contamination.

B. Soil contamination results in unsafe food.

C. Soil unsafe results in food contamination.

D. Soil results in contamination unsafe food

Đáp án: B

Giải thích: cụm từ “result in”: gây ra

Dịch: Ô nhiễm đất gây ra thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Question 10: If there were more trees in the area, the air would be fresher.

A. If there were more trees in the area, the air would be fresher.

B. If were there more trees in the area, the air would be fresher.

C. If there would be more trees in the area, the air were fresher.

D. If the air were more trees in the area, there would be fresher.

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc there + be + N: có…

Câu điều kiện loại 2

Dịch: Nếu có nhiều cây hơn ở khu này, không khí sẽ trong lành hơn

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: It’s very wasteful to apply lights in almost everything at night.

A. Apply lights in almost everything at night is very wasteful.

B. To apply lights in almost everything at night is not wasteful.

C. Almost everything is wasteful at night.

D. It’s interesting to apply lights in almost everything at night.

Đáp án:A

Giải thích: cấu trúc “it’s + adj + to V”: thật là như thế nào khi làm gì

Dịch: Thật là lãng phí khi lắp điện ở hầu hết mọi thứ vào buổi tối.

Question 12: The soil is poisoned because farmers use too many pesticides and herbicides.

A. Famers use too many pesticides and herbicides, but the soil is poisoned.

B. Famers use too many pesticides and herbicides, for the soil is poisoned.

C. Famers use too many pesticides and herbicides, so the soil is poisoned.

D. Famers use too many pesticides and herbicides, or the soil is poisoned.

Đáp án: C

Giải thích: so + mệnh đề: vì vậy

Dịch: Đất đai bị ô nhiễm vì nông dân dùng quá nhiều thuốc trừ sâu và diệt cỏ.

Question 13:If you don’t stop swimming in that lake, you will have a rash.

A. Unless you don’t stop swimming in that lake, you will have a rash.

B. Unless you stop swimming in that lake, you will have a rash.

C. If you don’t keep swimming in that lake, you will have a rash.

D. Unless you keep stop swimming in that lake, you will have a rash.

Đáp án:B

Giải thích: Unless = if…not…: nếu không, trừ phi

Stop Ving: ngừng làm gì <> keep Ving: cứ tiếp tục làm gì

Dịch: Nếu bạn không ngừng bơi ở cái hồ đó, bạn sẽ bị nổi mẩn ngứa đó.

Question 14: The polluted water results in the death of many aquatic animals and plants

A. The polluted water causes in the death of many aquatic animals and plants.

B. The polluted water leads to the death of many aquatic animals and plants.

C. The polluted water causes to the death of many aquatic animals and plants.

D. The polluted water leads in the death of many aquatic animals and plants.

Đáp án: B

Giải thích: lead to = result in = cause: gây ra cái gì

Dịch: Nước ô nhiễm gây ra cái chết của nhiều loài thuỷ sinh.

Question 15:People use a lot of vehicles. The air is polluted.

A. If people don’t use too many vehicles, the air won’t be polluted.

B. If people won’t use too many vehicles, the air don’t be polluted.

C. If people wouldn’t use too many vehicles, the air didn’t be polluted.

D. If people didn’t use too many vehicles, the air wouldn’t be polluted.

Đáp án: D

Giải thích: Câu điều kiện loại 2: If + S +Ved, S would V

Dịch: Nếu con người không dùng quá nhiều phương tiện giao thông, không khí sẽ không bị ô nhiễm.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-7-pollution.jsp