Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 8 (có đáp án): Reading

Unit 8: English speaking countries

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 8 (có đáp án): Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

The Hopi live in the northwestern part of Arizona in the United States. With modern things all around them, the Hopi keep their traditions.

There are about 10,000 Hopi and they live in twelve villages in the desert. The weather is very hot in summer, but in winter it freezes. The wind blows hard. Farming is difficult. Corn is the Hopi's main food, but they plant vegetables, too. They raise sheep, goats, and cattle. They also eat hamburgers, ice cream and drink soft drinks. They live in traditional stone houses, but many of them have the telephones, radios, and television. They have horses, but they have trucks too.

Kachinas are an important part of the Hopi religion. Kachinas are spirits of dead people, of rocks, plants, and animals, and of the stars. Men dress as kachinas and do religious dances. People also some make wooden kachinas. No two wooden kachinas are ever alike.

The children attend school, and they also learn the Hopi language, dances, and stories. The Hopi want a comfortable, modern life, but they don't want to lose their traditions.

Question 1: Though surrounded with modern things, the Hopi keep their traditions.

A. True        B. False

Đáp án:A

Giải thích: Dựa vào câu: “With modern things all around them, the Hopi keep their traditions.”.

Dịch: Với những thứ hiện đại bao quanh nó, người Hopi vẫn giữ được truyền thống.

Quảng cáo

Question 2: The Hopi live in the mountainous areas

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích:Dựa vào câu: “There are about 10,000 Hopi and they live in twelve villages in the desert.”.

Dịch:Có khoảng 10,000 người Hopi và họ sống trong 12 ngôi làng ở vùng sa mạc.

Question 3:The Hopi only eat corns.

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Corn is the Hopi's main food, but they plant vegetables, too.”.

Dịch: Ngô là thực phẩm chính của người Hopi, nhưng họ cũng trồng rau nữa.

Question 4: They live in house made of stone.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “They live in traditional stone houses, but many of them have the telephones, radios, and television.”.

Dịch: Họ sống ở trong những ngôi nhà đá truyền thống, nhưng nhiều người trong số họ có điện thoại di động, đài radio, và ti vi.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 5: Most wooden kachinas are all similar to each other

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “No two wooden kachinas are ever alike.”.

Dịch: Trước giờ không có 2 cái Kachinas bằng gỗ nào lại giống nhau

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

English is the _________ (6) language of the Philippines. English-medium education _________ (7) in the Philippines in 1901 after the arrival of some 540 US teachers. English was also chosen for newspapers and magazines, the media, and literary writing.

The latest results from a recent survey suggest that about 65% of the _________ (8) of the Philippines has the ability to understand spoken and written English with 48 person stating that they can write standard English. The economy is based on English, and successful workers and managers are fluent in English. _________ (9) schools know that their _________ (10) must be fluent in English to be successful.

Question 6: A. interesting       B. official       C. popular       D. polluted

Đáp án: B

Giải thích: official language: ngôn ngữ chính thống

Dịch: Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thống của Philipin.

Question 7:A. began       B. begin       C. beginning       D. to begin

Đáp án:A

Giải thích: câu chia thời quá khứ đơn vì có mốc thời gian quá khứ “in 1901”

Dịch: Việc giáo dục phổ cập tiếng Anh bắt đầu ở Philipin vào năm 1901 sau chuyến thăm của 540 giáo viên người Mỹ.

Question 8: A. pollution       B. popularity       C. population       D. prospect

Đáp án:C

Giải thích: the population of: dân số của…

Dịch: Kết quả mới đây nhất từ một cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 65% dân số Philipin có khả năng hiểu tiếng Anh giao tiếp và văn bản…

Question 9: A. Any       B. Many       C. Much       D. A lot

Đáp án: B

Giải thích: many + Ns: nhiều…

Dịch: Nhiều trường học biết rằng học sinh của họ nên giỏi tiếng Anh nếu muốn thành công.

Question 10:A. students       B. cleaners       C. guards       D. teachers

Đáp án: A

Giải thích: student: học sinh

Dịch: Nhiều trường học biết rằng học sinh của họ nên giỏi tiếng Anh nếu muốn thành công.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

The kiwi lives only in New Zealand. It is a very strange bird because it cannot fly. The kiwi is the same size as a chicken. It has no wings or tail. It does not have any feathers like other birds.

A kiwi likes a lot of trees around it. It sleeps during the day because the sunlight hurts its eyes. It can smell things with its nose. It is the only bird in the world that can smell things. The kiwi's eggs are very big.

There are only a few kiwis in New Zealand now. New Zealanders want their kiwis to live. There is a picture of a kiwi on New Zealand money. People from New Zealand are sometimes called ‘Kiwis’.

Question 11: Where does the Kiwi live?

A. in England       B. in the USA       C. in New Zealand       D. in Philippines

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “The kiwi lives only in New Zealand”.

Dịch: Chim kiwi chỉ sống ở New Zealand.

Question 12:Can kiwis fly?

A. No they can’t        B. Yes, they can

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “It is a very strange bird because it cannot fly.”.

Dịch: Đó là loài chim kì là vì nó không bay được.

Question 13:Why does kiwi sleep during the day?

A. It love sleeping        B. It is hungry

C. It hates daylight        D. The sunlight hurts its eyes

Đáp án:D

Giải thích: Dựa vào câu: “It sleeps during the day because the sunlight hurts its eyes.”.

Dịch: Nó ngủ vào ban ngày vì ánh sáng ban ngày làm hại mắt của nó.

Question 14: How are the kiwi’s eggs?

A. small        B. fragile        C. thick        D. big

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “The kiwi's eggs are very big.”.

Dịch: Trứng của loài Kiwi rất lớn.

Question 15:What are people from New Zealand sometimes called?

A. Zombies        B. monies        C. cookies        D. kiwis

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “People from New Zealand are sometimes called Kiwis.”.

Dịch: Người đến từ New Zealand thỉnh thoảng được gọi là Kiwi.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-english-speaking-countries.jsp