Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 8 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 8: English speaking countries

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 8 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1: It can’t be denied that English has become an __________ language of the world.

A. national        B. international       C. cultural       D. multicultural

Đáp án: B

Giải thích: international language: ngôn ngữ quốc tế

Dịch: Không thể phủ nhận rằng tiếng Anh đã và đang trở thành một ngôn ngữ quốc tế

Question 2: The train __________ the railway station at 8:00 a.m. every morning.

A. leave        B. leaving       C. will leave        D. leaves

Đáp án: D

Giải thích: câu chia thời hiện tại đơn vì có trạng từ “every”

Dịch: Tàu hoả rời ga vào lúc 8h mỗi sáng.

Question 3:Koalas are well-known as the symbol __________ Australia.

A. of        B. in        C. on        D. for

Đáp án:A

Giải thích: cụm từ: the symbol of: biểu tượng của…

Dịch: Gấu túi nổi tiếng là biểu tượng nước Úc.

Quảng cáo

Question 4: What he has said about me is __________ wrong.

A. absolute        B. absolutely        C. official        D. officially

Đáp án: B

Giải thích: cụm từ: “absolutely wrong”: hoàn toàn sai

Dịch: Những gì anh ta nói về tôi là hoàn toàn sai.

Question 5: What is _________ official language of your country?

A. a       B. an        C. the        D. x

Đáp án: C

Giải thích: the + các danh từ đã xác định

Official language: ngôn ngữ chính thống

Dịch: Ngôn ngữ nào là ngôn ngữ chính thống của đất nước bạn

Question 6: Canada is made up _________ 10 provinces and 6 territories

A. on        B. of        C. by        D. with

Đáp án: B

Giải thích: cụm từ: “be made up of”: được tạo thành từ…

Dịch: Canada được tạo thành từ 10 tỉnh thành và 6 vùng tự trị.

Question 7: Since 1965, the maple tree with red leaves _________ the most well-known Canadian symbol.

A. has become       B. become       C. became        D. becoming

Đáp án:A

Giải thích: câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có mốc thời gian “since 1965”

Dịch: Từ năm 1965, cây phong với lá đỏ đã trở thành biểu tượng nổi tiếng nhất Canada

Quảng cáo

Question 8:Mount Rushmore is located _________ the USA.

A. in        B. to        C. of        D. with

Đáp án:A

Giải thích: cấu trúc “be located in”: nằm ở

Dịch: Núi Rushmore nằm ở nước Mỹ.

Question 9: Trung speaks English like a native __________ though he comes from

A. speak        B. speaking        C. speaker        D. spoke

Đáp án:C

Giải thích: a native speaker: người bản địa

Dịch: Trung nói tiếng Anh như người bản địa dù anh ấy đến từ Việt Nam.

Question 10: English is the __________ language of many countries, including Britain and Philippines

A. official       B. absolute       C. unique       D. puzzling

Đáp án: A

Giải thích: official language: ngôn ngữ chính thống

Dịch: Tiếng Anh lầ ngôn ngữ chính thống của nhiều nước, bao gồm vương quốc Anh và Phi-líp-pin.

Question 11: Australia has a wide __________ of landscapes and animal species.

A. loch       B. state        C. kilt        D. range

Đáp án: D

Giải thích: cụm từ “a wide range of”: nhiều, đa dạng

Dịch: Nước Úc có đa dạng các cảnh quan và loài động vật.

Question 12:Mount Rushmore is a national __________ carved into a mountain in South Dakota, USA.

Quảng cáo

A. schedule        B. parade        C. monument        D. legend

Đáp án: C

Giải thích: monument: tượng đài

Dịch: Núi Rushmore là một tượng đài quốc gia được chạm khắc vào một ngọn núi ở Nam Dakota, nước Mỹ.

Question 13: According to the schedule, the train __________ at 12 a.m.

A. arrived        B. arrive        C. arrives        D. arriving

Đáp án: C

Giải thích: Khi nói về lịch trình, người ta dùng hiện tại đơn

Dịch: Theo lịch trình, tàu hoả sẽ đến vào lúc 12h.

Question 14: This house is said to be __________ by ghosts.

A. haunt        B. haunted       C. haunting       D. haunts

Đáp án: B

Giải thích: câu bị động kép.

Be haunted: bị ma ám

Dịch: Ngôi nhà này được nói là bị ma ám.

Question 15: He has been working in a cattle __________ for five years

A. accent        B. station        C. icon        D. state

Đáp án: B

Giải thích: cattle station: trại gia súc

Dịch: Anh ấy đã và đang làm việc ở 1 trại gi súc được 5 năm

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-english-speaking-countries.jsp