Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 9 (có đáp án): Reading

Unit 9: Natural disasters

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới Unit 9 (có đáp án): Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

            TORNADOES

Did you ever see the movie The Wizard of Oz? A tornado sweeps up Dorothy and Toto, sending them to a new world where there are witches and talking lions! That entire story is fiction, but tornadoes are real and they are serious business. In fact, they can be the most dangerous storms of all.

Tornadoes are sometimes referred to as twisters or cyclones. They are shaped like a cylinder. They are born in thunderclouds. The winds inside a tornado swirl around and around and can be more than 300 miles per hour (mph). The winds are so strong that tornadoes can lift animals, cars and even houses.

The United States has more tornadoes than any other country in the world. State such as Texas, Oklahoma, Kansas, and Nebraska are hit hard by tornadoes. This part of the country is known as “Tornado Alley”. Tornado season is during the springtime and summer. If the conditions are right, a tornado can happen any time of year.

Question 1: Tornadoes are sometimes referred to as twisters or cyclones.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Tornadoes are sometimes referred to as twisters or cyclones.”.

Dịch: Lốc xoáy thỉnh thoảng còn được gọi là cơn lốc hay trận gió xoáy.

Quảng cáo

Question 2:They are formed in thunderclouds.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “They are born in thunderclouds”.

Dịch: Chúng được hình thành từ mây đen có sấm sét.

Question 3: The winds inside a tornado can be more than 500 miles per hour (mph).

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “The winds inside a tornado swirl around and around and can be more than 300 miles per hour (mph).”.

Dịch: Gió trong một trận lốc xoáy xoay vòng và có thể lên đến hơn 300 dặm trên giờ.

Question 4: The winds are not strong enough for tornadoes to lift animals, cars and even horses.

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “The winds are so strong that tornadoes can lift animals, cars and even houses.”.

Dịch: Trận gió đủ mạnh để cuốn lên động vật, xe cộ và thậm chí cả những ngôi nhà.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 5: Tornado season is during the springtime and summer.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Tornado season is during the springtime and summer.”.

Dịch: Mùa gió xoáy là vào mùa xuân và hè.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

A tsunami is a chain of fast moving waves in the ocean caused by powerful earthquakes or volcanic eruptions. Tsunami has a very long wave. It can be hundreds of kilometers (6) __________. Usually, tsunami starts suddenly. The waves travel (7) __________ a great speed across an ocean with little energy loss. They can remove sand from beaches, destroy trees, toss and drag vehicles, damage houses and even destroy whole towns.

The water will draw back from the coast half of the wave period prior to the wave getting to the coast. If the slope of the coast is not deep, the water may (8) __________ for hundreds of metres. People who do not know of the danger will often remain at the shore.

Tsunamis cannot (9) __________. However, there are ways to help stop people from dying from a tsunami. Some (10) __________with lots of tsunamis may use warning systems which may warn the population before the big waves reach the land. Because an earthquake that caused the tsunami can be felt before the wave gets to the shore, people can be warned to go somewhere safe.

Question 6: A. long       B. high       C. deep       D. thick

Đáp án: B

Giải thích: độ dài + long: dài bao nhiêu

Dịch: Một trận sóng thần có một làn sóng dài. Nó có thể dài hàng nghìn kilomet.

Question 7: A. in        B. on       C. at       D. of

Đáp án: C

Giải thích: at + tốc độ: vào tốc độ bao nhiêu

Dịch: Nó có thể di chuyển với tốc độ lớn qua vùng đại dương mà không tiêu hao nhiều năng lượng.

Question 8: A. rise       B. raise       C. arise       D. raising

Đáp án: A

Giải thích: rise: dâng lên

Dịch:Nếu độ dốc của bờ không quá lớn, mực nước có thể đang lên hàng tram mét,.

Question 9: A. prevent       B. preventing       C. to prevent       D. be prevented

Đáp án: D

Giải thích: câu bị động với động từ khuyết thiếu: “can + be + p2”

Dịch: Không thể phòng tránh sóng thần.

Question 10: A. areas       B. traps       C. slopes       D. waves

Đáp án: A

Giải thích: area: khu vực

Dịch: Một số khu vực có nhiều sóng thần có thể có hệ thống cảnh báo giúp co việc dự báo sóng thần trước khi nó tiếp cận đất liền và kịp thời di tản.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

An earthquake measuring 7.8 on the Richter scale hit Nepal on April 25th, 2015. It was the most powerful earthquake to strike Nepal since 1934. The earthquake occurred in central Nepal. It also affected India, Bangladesh and Tibet, China. The earthquake killed more than 8,800 people and injured over 23, 000 people. Hundreds of thousands of people were made homeless with entire villages flattened. Kathmandu Burbar Square, a UNESCO World Heritage Site, was destroyed. The earthquake also caused an avalanche on Mount Everest which killed at least 19 people. About 90% of soldiers from Nepalese Army were sent to stricken areas. Many countries and international organizations sent medical experts, emergency workers, rescue staff, and money as well as providing medical supplies, food and equipment to help Nepal.

Question 11: What hit Nepal on April 25th, 2015?

A. a tsunami       B. a tornado        C. an earthquake       D. a forest fire

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “An earthquake measuring 7.8 on the Richter scale hit Nepal at on April 25th, 2015.”.

Dịch: Một trận động đất 7.8 độ Rich-che đã tấn công Nepal và ngày 25 tháng 4 năm 2015.

Question 12: How many countries are affected by the earthquake?

A. two        B. three        C. four        D. five

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “The earthquake occurred in central Nepal. It also affected India, Bangladesh and Tibet, China.”.

Dịch: Trận động đất xảy ra chủ yếu ở Nepal. Nhưng nó cũng ảnh hưởng đến Ấn Độ, Băng-la-đét và Tây Tạng, Trung Quốc.

Question 13: What is the number of people injured?

A. 8,800        B. 23,000        C. 88,000        D. 2,300

Đáp án:B

Giải thích: Dựa vào câu: “The earthquake killed more than 8,800 people and injured over 23,000 people.”.

Dịch: Trận động đất làm thiệt mạng 8,800 người và làm bị thương 23,000 người.

Question 14: What happened to Kathmandu Burbar Square?

A. It was safe        B. It was destroyed

C. It was moved away        D. It wasn’t exist

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Kathmandu Burbar Square, a UNESCO World Heritage Site, was destroyed.”.

Dịch: Quảng trường Kathmandu Burbar, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, đã bị phá huỷ.

Question 15:Were Nepalese army sent to the stricken area?

A. Yes, they were        B. No, they weren’t

Đáp án:A

Giải thích: Dựa vào câu: “About 90% of soldiers from Nepalese Army were sent to stricken areas.”.

Dịch: Khoảng 90% quân nhân từ quân đội Nepal được cử đến nơi bị ảnh hưởng bởi động đất.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-natural-disasters.jsp