Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 20 (có đáp án): Sự nở vì nhiệt của chất khí (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 20 (có đáp án): Sự nở vì nhiệt của chất khí (phần 2)

Câu 1 : Chọn câu không đúng:

A. Các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

B. Mọi chất khí đều nở vì nhiệt giống nhau.

C. Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất, rồi mới đến chất lỏng và sau cùng là chất rắn.

D. Khi gặp lạnh mọi chất khí đều bị co lại.

Đáp án A

Giải thích: Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt như nhau. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Khi gặp lạnh, chất khí co lại, gặp nóng thì chất khí nở ra.

Câu 2 : Câu nào sau đây đúng

A. Khi nhiệt độ tăng, trọng lượng riêng của khối khí tăng theo.

B. Khi nhiệt độ giảm, trọng lượng riêng của khối khí tăng.

C. Khi nhiệt độ tăng, khối lượng riêng của khối khí không thay đổi.

D. Khi nhiệt độ tăng, khối lượng riêng của. khối khí không thay đổi nhưng trọng lượng riêng lại tăng.

Đáp án B

Giải thích: Chất khí nở ra khi nóng lên (thể tích tăng), co lại khi lạnh đi (thể tích giảm). Nhưng khối lượng khí không thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.

Áp dụng công thức khối lượng riêng Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 20 (có đáp án): Sự nở vì nhiệt của chất khí (phần 2) | Bài tập Vật Lí 6 có đáp án , ta thấy khối lượng riêng của chất khí giảm khi nhiệt độ tăng, và tăng khi nhiệt độ giảm.

Câu 3 : Chọn câu đúng, khi độ tăng nhiệt độ là như nhau

A. Khi nhiệt độ tăng khí hydro nở nhiều hơn khí oxy và khí oxy nở nhiều hơn khí cacbonic.

B. Khi nhiệt độ tăng, khí oxy nở nhiều hơn khí cacbonic và khí cacbonic nở nhiều hơn khí hydro.

C. Khi nhiệt độ tăng, khí cacbonic nở nhiều hơn khí hydro và khí hydro nở nhiều hơn khí oxy.

D. Khi nhiệt độ tăng, cả 3 khí hydro, khí oxy, khí cacbonic đều nở như nhau.

Đáp án D

Giải thích: Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt như nhau.

Câu 4 : Đại lượng nào của khối khí bị thay đổi khi ta tăng nhiệt độ của chất khí đó.

A. Thể tích.

B. Khối lượng riêng.

C. Trọng lượng riêng.

D. Cả thể tích, khối lượng riêng và trọng lượng riêng.

Đáp án D

Giải thích: Khi nhiệt độ tăng, thể tích chất khí tăng lên, còn khối lượng không thay đổi. Vì vậy khối lượng riêng và trọng lượng riêng của chất khí thay đổi (giảm).

Câu 5 : Hàn thử biểu là dụng cụ dùng để xác định độ nóng lạnh của thời tiết.

Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 20 (có đáp án): Sự nở vì nhiệt của chất khí (phần 2) | Bài tập Vật Lí 6 có đáp án

Hàn thử biểu đầu tiên được Galilê sáng chế, nó gồm một bình cầu có gắn ống thủy tinh. Hơ nóng bình rồi nhúng đầu ống thủy tinh vào một bình đựng nước. Khi bình khí nguội đi, nước dâng lên trong ống (như hình vẽ). Sau khi thí nghiệm trên ba bạn Bình, Lan, Chi dự đoán:

Bình: Khi thời tiết nóng, nước nở ra, mực nước trong ống sẽ dâng cao. Ngược lại, khi trời lạnh, nước bị co vào nên mực nước trong ống bị tụt xuống.

Lan: Chất khí nở nhiều hơn chất lỏng nên khi thời tiết nóng, không khí phía trên sẽ nở ra, làm mực nước trong ống tụt xuống. Ngược lại khi thời tiết lạnh, không khí ở phần trên sẽ bị co lại, mực nước trong ống sẽ dâng lên.

Chi: Mình nghĩ, sẽ không có hiện tượng gì xảy ra vì khi thời tiết nóng cả hai sẽ cùng nở như nhau. Do vậy mực nước sẽ không thay đổi.

A. Chỉ có Bình đúng

B. Chỉ có Lan đúng

C. Chỉ có Chi đúng

D. Cả 3 bạn cùng dự đoán sai.

Đáp án B

Giải thích: Do chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, nên khi trời nóng lên, chất khí bên trên nở ra nhiều hơn, đẩy mực chất lỏng hạ xuống. Khi trời lạnh đi, chất khí co lại, mực chất lỏng trong ống dâng lên cao. Lan giải thích đúng.

Câu 6 :

• Hiện tượng: Một ống thủy tinh được hàn kín 2 đầu và hút hết không khí bên trong, có 1 giọt thủy ngân nằm giữa ống như hình vẽ. Khi nung nóng một đầu của ống (ví dụ đầu A), ta thấy giọt thủy ngân di chuyển về phía đầu B.

Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 20 (có đáp án): Sự nở vì nhiệt của chất khí (phần 2) | Bài tập Vật Lí 6 có đáp án

• Giải thích: Do bị đốt nóng nên phần khí chứa bên đầu A nở ra đẩy giọt thủy ngân về phía đầu B.

A. Hiện tượng đúng, giải thích đúng.

B. Hiện tượng đúng, giải thích sai.

C. Hiện tượng sai, giải thích đúng.

D. Hiện tượng sai, giải thích sai.

Đáp án D

Giải thích: Vì trong ống đã hút hết không khí, nên khi nung nóng 1 đầu, không có hiện tượng khí dãn nở đẩy giọt thủy ngân về phía đầu kia.

Câu 7 : Khi rót nước từ bình thủy ra cốc, sau khi đậy nắp nút bấc lại, thấy nút liên tục bị bật ra ngoài. Ba bạn Bình, Lan, Chi phát biểu:

Bình: Nút bấc quá lỏng (nút quá bé) nên bị bật ra ngoài.

Lan: Nút bị hơi nóng của nước đẩy bật ra ngoài.

Chi: Sau khi rót nước xong, không khí bên ngoài sẽ chui vào trong bình, khi ta đậy nắp ngay lại, không khí gặp nóng sẽ nở ra và đẩy bật nút ra ngoài.

A. Chỉ có Bình đúng.

B. Chỉ có Lan đúng.

C. Chỉ có Chi đúng.

D. Cả 3 bạn đều trả lời sai.

Đáp án C

Giải thích:

Khi rót rót nước nóng xong, không khí bên ngoài sẽ chui vào trong bình, khi ta đậy nắp ngay lại, không khí gặp nóng sẽ nở ra và đẩy bật nút ra ngoài. Chi phát biểu đúng.

Câu 8 : Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Không khí lạnh có khối lượng riêng nhỏ hơn không khí nóng.

B. Không khí lạnh có khối lượng riêng lớn hơn không khí nóng.

C. Không khí lạnh và không khí nóng đều có khối lượng riêng như nhau.

D. Không khí lạnh có khối lượng nặng hơn không khí nóng.

Đáp án B

Giải thích: Không khí nóng hay lạnh thì cũng không thay đổi khối lượng, tuy nhiên, không khí lạnh có thể tích nhỏ hơn không khí nóng (do không khí gặp nóng nở ra, lạnh thì co lại). Từ công thức tính khối lượng riêng Trắc nghiệm Vật Lí 6 Bài 20 (có đáp án): Sự nở vì nhiệt của chất khí (phần 2) | Bài tập Vật Lí 6 có đáp án , ta thấy không khí lạnh có khối lượng riêng lớn hơn không khí nóng.

Câu 9 : Bố của Bình vừa mua một chiếc máy lạnh về lắp ở nhà. Thấy Lan và Chi đến chơi, bố Bình hỏi: “Đố các cháu tại sao bác lại gắn máy ở trên cao mà lại không gắn phía dưới nền nhà cho dễ dàng hơn”.

Bình: Không khí lạnh có khối lượng riêng nặng hơn, nên có khuynh hướng tỏa xuống phía dưới, nên gắn máy lạnh trên cao, không khí lạnh sẽ tỏa ra khắp phòng.

Lạn: Bác gắn trên cao căn nhà trông gọn ghẽ hơn, không choán chỗ.

Chi: Bác gắn trên cao để bé An không nghịch phá được.

A. Chỉ có Bình đúng.

B. Chỉ có Lan đúng.

C. Chỉ có Chi đúng.

D. Lan và Chi đúng.

Đáp án A

Giải thích: Không khí lạnh có khối lượng riêng lớn hơn không khí nóng, nên nó sẽ chìm xuống phía dưới thấp, còn không khí nóng thì bốc lên cao. Vì vậy bố Bình gắn máy lạnh lên cao để không khí lạnh tỏa xuống dưới, làm mát khắp phòng. Chỉ có Bình nói đúng.

Câu 10 : Giả sử trong phòng có máy lạnh và lò sưởi cùng lúc cùng hoạt động, chọn câu đúng trong càc câu sau:

A. Không khí nóng nằm ở dưới và không khí lạnh nằm ở trên.

B. Không khí lạnh nằm ở dưới và không khí nóng nằm ở trên.

C. Hai luồng không khí pha trộn nhau tạo thành không khí ấm.

D. Tùy thuộc vào vị trí của mỗi máy, máy lạnh, máy sưởi nằm ở trên hay ở dưới.

Đáp án B

Giải thích: Vì không khí lạnh có khối lượng riêng lớn hơn nên nó chìm xuống và nằm dưới, không khí nóng có khối lượng riêng nhỏ hơn, nên nó nằm phía trên.

Xem thêm các Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 6 có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí lớp 6 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học