Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 44 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết các số còn thiếu:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100 | Chân trời sáng tạo

Bài 2 Trang 44 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết vào chỗ chấm:

Viết số

Đọc số


Viết số

Đọc số

……

Bốn mươi mốt


……

Tám mươi bốn

51

................................................. 


Tám mươi tư

62

................................................. 


95

................................................. 

……

Bảy mươi ba


……

Chín mươi chín

Lời giải

Viết số

Đọc số


Viết số

Đọc số

41

Bốn mươi mốt


84

Tám mươi bốn

51

Năm mươi mốt


Tám mươi tư

62

Sáu mươi hai


95

Chín mươi lăm

73

Bảy mươi ba


99

Chín mươi chín

Bài 3 Trang 45 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số còn thiếu

a) 56, 57, 58, ……; ……; ……; ……; ……; 64

b) 72; 74; 76; ……; ……; ……; ……; ……; 88

c) 41; 40; 39; ……; ……; ……; ……; ……; 33

Lời giải

Các số còn thiếu là:

a) 59; 60; 61; 62; 63

b) 78; 80; 82; 84; 86

c) 38; 37; 36; 35; 34

Bài 4 Trang 45 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền dấu >, <, = vào ô trống:

        69 …… 64                                54 …… 45                              96 – 6 …… 90

        70 …… 58                                8 …… 50                                4 + 80 …… 87

        42 …… 44                                17 …… 31                              20 + 60 …… 100

Lời giải

        69 > 64                                     54 > 45                                    96 – 6 = 90

        70 > 58                                      8 < 50                                      4 + 80 < 87

        42 < 44                                      17 < 31                                    20 + 60 < 100

Bài 5 Trang 45 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tô màu số bé nhất:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Em tô màu vào hình có số 67 và 7.

Bài 6 Trang 45 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tô màu số lớn nhất:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Em tô màu vào hình có số 87 và 91.

Bài 7 Trang 45 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết các số theo thứ tự:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

a) Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: 80, 75, 36, 19

b) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 10, 27, 29, 92

Bài 8 Trang 46 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100 | Chân trời sáng tạo

Bài 9 Trang 47 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Có bao nhiêu?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100 | Chân trời sáng tạo

Bài 10 Trang 48 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối các số lần lượt từ bé đến lớn, bắt đẩu từ số 1 (để tìm một nhân vật hoạt hình quen thuộc).

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100 | Chân trời sáng tạo

Hãy vẽ mắt, mũi, miệng và tô màu.

Lời giải

Các em tự nối theo thứ tự.

Bài 11 Trang 47 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100 | Chân trời sáng tạo

Tô màu đỏ 

Hai số: 25, 26 

Bốn số từ 34 đến 37.

Tám số: các số gồm  4 chục và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đơn vị. 

- Tô màu xanh: 

Sáu số: các số gồm chục và 3, 4, 5, 6, 7, 8 đơn vị. 

Bốn số: 63, 64, 67, 68 

Bốn số: 73, 74, 77, 78 

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 44, 45, 46, 47, 48, 49 Bảng các số từ 1 đến 100 | Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác