Vở bài tập Toán lớp 1 trang 27, 28 Chục - Đơn vị

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 27, 28 Chục - Đơn vị

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 27, 28 Chục - Đơn vị sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 27 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: 10 đơn vị = 1 chục                                 30 đơn vị = ……….. chục

         1 chục = ……….. đơn vị                         6 chục = ……….. đơn vị 

Lời giải

        30 đơn vị = 3 chục                                    1 chục = 10 đơn vị

        6 chục = 60 đơn vị

Bài 2 Trang 27 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết theo mẫu:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 27, 28 Chục - Đơn vị | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 27, 28 Chục - Đơn vị | Chân trời sáng tạo

Bài 3 Trang 27 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 27, 28 Chục - Đơn vị | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 27, 28 Chục - Đơn vị | Chân trời sáng tạo

Bài 4 Trang 28 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

16 gồm: 

        - 1 chục và 6 đơn vị  ☐ 

        - 10 chục và 6 đơn vị  ☐ 

        - 10 và 6 ☐                    

Lời giải

- 1 chục và 6 đơn vị Vở bài tập Toán lớp 1 trang 27, 28 Chục - Đơn vị | Chân trời sáng tạo

- 10 chục và 6 đơn vị Vở bài tập Toán lớp 1 trang 27, 28 Chục - Đơn vị | Chân trời sáng tạo

-10 và 6 Vở bài tập Toán lớp 1 trang 27, 28 Chục - Đơn vị | Chân trời sáng tạo

Bài 5 Trang 28 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Vẽ các chấm tròn thể hiện số theo mẫu:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 27, 28 Chục - Đơn vị | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 27, 28 Chục - Đơn vị | Chân trời sáng tạo

Bài 6 Trang 28 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Em viết câu về hoạt động trong ngày:

Ví dụ:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 27, 28 Chục - Đơn vị | Chân trời sáng tạo

Lời giải

a) Lúc 1 giờ chiều, em ngủ trưa                       b) Lúc 8 giờ tối, em học bài ở nhà.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên