Vở bài tập Toán lớp 1 Các số đến 20 - Chân trời sáng tạo

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 Các số đến 20 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Mục lục VBT Toán lớp 1 - Chân trời sáng tạo

Quảng cáoCác số đến 20

Bài 1 Trang 6 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: a) Nối (theo mẫu)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

b) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

10, 11, 12, . . . ., . . . .,15, . . . ., . . . ., . . . ., 19, 20.

Lời giải

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

b) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bài 2 Trang 7 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối số (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Bài 3 Trang 8 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Viết các số còn thiếu.

b) Tô màu các ô: 2; 4; 6; … 20

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Bài 4 Trang 8 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối theo thứ tự từ bé đến lớn rồi tô màu.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Em nối như hình vẽ và tô màu theo ý thích.

Bài 5 Trang 9 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:

        12 .... 15                                   20 …. 16                                7 …. 12 

        11 ….  8                                    9 …. 19                                   13 …. 13

        17 …. 17                                   14 …. 20                                 18 …. 10

Lời giải

        12 < 15                                      20 > 16                                    7 < 12 

        11 > 8                                        9 < 19                                      13 = 13

        17 = 17                                      14 < 20                                    18 > 10

Các phép tính dạng 10 + 4, 14 - 4

Bài 1 Trang 12 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Làm theo mẫu

Mẫu:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 12 Các phép tính dạng 10 + 4, 14 - 4 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 12 Các phép tính dạng 10 + 4, 14 - 4 | Chân trời sáng tạo

....................................

....................................

....................................

Trên đây tóm tắt nội dung soạn, giải Vở bài tập Toán lớp 1 Các số đến 20 bộ sách Chân trời sáng tạo đầy đủ hay nhất, để xem chi tiết mời quí bạn đọc vào từng bài ở trên!

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác