Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 79 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tô màu:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 2 Trang 79 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

a) Hình nào có hình vuông ở bên phải, hình tròn ở bên trái?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

b) Hình vẽ bên không có hình nào?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

c) Thêm vào hình bên ít nhất bao nhiêu Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo để được khối hộp chữ nhật

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

a) Khoanh vào D

b) Khoanh vào B

c) Khoanh vào C

Bài 3 Trang 80 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Làm (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 4 Trang 80 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số vào ô trống

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 5 Trang 81 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 6 Trang 81 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Hình vẽ sau có bao nhiêu que diêm?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

    A. 39    B. 30    C. 27

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Có 27 que diêm.

Chọn C.

Bài 7 Trang 82 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Cho biết mỗi thùng dưới đây có 10 trái (quả) dưa hấu:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

a) Làm (theo mẫu):

b) Khoanh vào câu trả lời đúng.

Hình nào có số trái dưa hấu nhiều nhất?

        A                                              B                                             C.

Lời giải

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

b) Khoanh vào B.

Bài 8 Trang 83 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Làm (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 9 Trang 83 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Trong hình vẽ sau, bậc thang dưới có kết quả bé hơn bậc thang trên. Viết số vào chỗ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 10 Trang 83 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

        27 ….. 17                                 9 ….. 30                                 51 ….. 28 

        61 ….. 65                                  84 ….. 4 + 80                          99 ….. 100

Lời giải

        27 > 17                                      9 < 30                                      51 > 28 

        61 < 65                                      84 = 4 + 80                              99 < 100

Bài 11 Trang 84 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

a) Tính

b) Tô màu.

        Kết quả là 47: đỏ                                     Kết quả là 33, 43: nâu

        Kết quả là 36, 46: cam                              Kết quả là 62: xanh dương nhạt

        Kết quả là 35, 45, 55: vàng                       Kết quả là 34, 44, 54: xanh lá

        Kết quả và các số là 38, 48, 58: xanh dương đậm

Lời giải

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

b) Học sinh tự tô màu.

Bài 12 Trang 85 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Ước lượng, đo sách toán 1 của em rồi viết số đo

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 13 Trang 85 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Ước lượng, đo rồi viết số đo ghế của em

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Em tự ước lượng và đo ghế của mình

Bài 14 Trang 86 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Hôm nay là thứ sáu, ngày 7.

Ba bạn Tuấn. Minh, Thu hẹn nhau: 9 giờ sáng ngày mai có mặt tại nhà sách.

a) Đánh dấu x vào tờ lịch ngày mai.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

b) Buổi sáng ở nhà sách.

Nối đồng hồ với từ thích hợp.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

a) Đánh dấu x vào tờ lịch thứ 7 ngày 8.

b)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 15 Trang 87 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 16 Trang 88 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Làm theo mẫu

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Bài 17 Trang 89 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Vẽ thêm để đủ 27 hình tam giác:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Ôn tập cuối năm | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Học sinh vẽ thêm 7 hình tam giác

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác