Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 6 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: a) Nối (theo mẫu)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

b) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

10, 11, 12, . . . ., . . . .,15, . . . ., . . . ., . . . ., 19, 20.

Lời giải

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

b) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bài 2 Trang 7 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối số (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Bài 3 Trang 8 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a) Viết các số còn thiếu.

b) Tô màu các ô: 2; 4; 6; … 20

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Bài 4 Trang 8 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối theo thứ tự từ bé đến lớn rồi tô màu.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Em nối như hình vẽ và tô màu theo ý thích.

Bài 5 Trang 9 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:

        12 .... 15                                   20 …. 16                                7 …. 12 

        11 ….  8                                    9 …. 19                                   13 …. 13

        17 …. 17                                   14 …. 20                                 18 …. 10

Lời giải

        12 < 15                                      20 > 16                                    7 < 12 

        11 > 8                                        9 < 19                                      13 = 13

        17 = 17                                      14 < 20                                    18 > 10

Bài 6 Trang 9 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tô màu số lớn nhất

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Tô màu vào hình có số 17 và số 20.

Bài 7 Trang 9 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tô màu số bé nhất:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Tô màu vào số 18 và số 11.

Bài 8 Trang 9 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết các số sau theo thứ tụ.

a) Từ bé đến lớn.             b) Từ lớn đến bé.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

a) Các số từ bé đến lớn là: 12, 15, 16, 18

b) Các số từ lớn đến bé: 20, 17, 14, 11.

Bài 9 Trang 10 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tô màu 14 con bọ rùa

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Em đếm và tô màu 14 con bọ rùa.

Bài 10 Trang 10 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Vẽ thêm cho đủ 17 hình tam giác

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Em vẽ thêm 7 hình tam giác.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Bài 11 Trang 10 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đếm rồi viết số cái bánh

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Có …… cái bánh.

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Có 16 cái bánh.

Bài 12 Trang 11 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Có bao nhiêu con mỗi loại?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Trong hình có 12 con cừu, 15 con ngựa.

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 Các số đến 20 | Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác