Vở bài tập Toán lớp 1 trang 26 Các phép tính dạng 30 + 20, 50 - 20

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 26 Các phép tính dạng 30 + 20, 50 - 20

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 26 Các phép tính dạng 30 + 20, 50 - 20 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 26 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính nhẩm

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 26 Các phép tính dạng 30 + 20, 50 - 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

70 + 20 = 90                                             60 – 30 = 30            

80 – 50 = 30                                             20 + 40 = 60 

90 – 70 – 20 = 20 – 20 = 0 

Bài 2 Trang 26 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết vào chỗ chấm:

        40 + ……….. = 70                                    50 = 30 + ………..

        ……….. + 40 = 70                                    10 = 60 - ………..

        70 - ……….. = 40                                     40 = ……….. – 50 

        70 - ……….. = 30                                     100 = ……….. + 20

Lời giải

        40 + 30 = 70                                            50 = 30 + 20

        30 + 40 = 70                                             10 = 60 – 50

        70 – 30 = 40                                             40 = 90 – 50 

        70 – 40 = 30                                             100 = 80 + 20

Bài 3 Trang 26 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Kẻ thêm một vạch vào mỗi hình để có:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 26 Các phép tính dạng 30 + 20, 50 - 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 26 Các phép tính dạng 30 + 20, 50 - 20 | Chân trời sáng tạo

Bài 4 Trang 23 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết phép tính phù hợp

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 26 Các phép tính dạng 30 + 20, 50 - 20 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

14 + 5 = 19 hoặc 19 – 5 = 14

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác