Vở bài tập Toán lớp 1 trang 13 Các phép tính dạng 12 + 3 , 15 - 3

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 13 Các phép tính dạng 12 + 3 , 15 - 3

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 13 Các phép tính dạng 12 + 3 , 15 - 3 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Tính:

Bài 1 Trang 13 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

a)

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 13 Các phép tính dạng 12 + 3 , 15 - 3 | Chân trời sáng tạo

b)     3 + 4 = …….                                            8 – 5 = ……. 

        13 + 4 = …….                                          18 – 5 = ……. 

        6 + 3 = …….                                            7 – 4 = ……. 

        16 + 3 = …….                                          17 – 4 = ……. 

Lời giải

a)     2 + 3 = 5                                                   5 – 3 = 2

        12 + 3 = 15                                               15 – 3 = 12

b)     3 + 4 = 7                                                   8 – 5 = 3

        13 + 4 = 17                                               18 – 5 = 13

        6 + 3 = 9                                                   7 – 4 = 3

        16 + 3 = 19                                               17 – 4 = 13

Bài 2 Trang 13 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

        16 +2 = …….                            19 – 4 = …….                          12 + 7 = …….   

        14 + 5 = …….                           13 – 3 = …….                          18 – 6 = ……. 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 13 Các phép tính dạng 12 + 3 , 15 - 3 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

        16 + 2 = 18                                19 – 4 = 15                              12 + 7 = 19

        14 + 5 = 19                                13 – 3 = 10                              18 – 6 = 12

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 13 Các phép tính dạng 12 + 3 , 15 - 3 | Chân trời sáng tạo

Bài 3 Trang 13 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2:

        11 + 5 – 6 = ……….                                      20 – 10 + 0 = ……….

        19 – 9 + 9 = ……….                                      15 + 4 – 7 = ……….

Lời giải

11 + 5 – 6 = 16 – 6 = 10                                         

20 – 10 + 0 = 10 + 0 = 10

19 – 9 + 9 = 10 + 9 = 19         

15 + 4 – 7 = 19 – 7 = 12

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác