Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23

Với giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập môn Toán lớp 1 Tập 2.

Quảng cáo

Bài 1 Trang 50 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

        4 + 3 = …….                                           7 – 3 = ……. 

        30 + 20 = …….                                        50 – 20 = ……. 

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

        4 + 3 = 7                                                  7 – 3 = 4

        30 + 20 = 50                                             50 – 20 = 30

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

Bài 2 Trang 50 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

Bài 3 Trang 50 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

        32 + 57                    87 – 16                    98 – 6                      53 + 6

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

Bài 4 Trang 51 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Tính bằng cách đếm thêm, đếm bớt:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

a)     76 + 20 = ……….

        42 + 30 = ……….

        59 + 40 = ………. 

        25 + 12 = ……….

        46 + 23 = ……….

c) 23 – 3 = ……….

    35 + 12 – 6 = ……….

    87 – 50 – 37 = ……….

b)     84 – 3 = ……….

        29 – 5 = ……….

        65 – 4 = ……….

        96 – 31 = ……….

        77 – 42 = ……….


Lời giải

a) 76 + 20 = 96

42 + 30 = 72

59 + 40 = 99

25 + 12 = 37

46 + 23 = 69

c) 23 – 3 = 20

 35 + 12 – 6 = 47 – 6 = 41

 87 – 50 – 37 = 37 – 37 = 0


b) 84 – 3 = 81

29 – 5 = 24

65 – 4 = 61

96 – 31 = 65

77 – 42 = 35


Bài 5 Trang 51 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Điền dấu >, <, = thích hợp:58 – 2 ….. 58 – 1 ….. 58 – 0

Lời giải

Tính:

58 – 2 = 56

58 – 1 = 57

58 – 0 = 58

Vì 56 < 57 < 58 nên 58 – 2 < 58 – 1 < 58 – 0.

Bài 6 Trang 52 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

Bài 7 Trang 52 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Viết số vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

Bài 8 Trang 52 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối sơ đồ với phép tính (theo mẫu):

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

Bài 9 Trang 53 vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2: Nối sơ đồ với phép tính (theo mẫu):

        a) Tính:

        b) Tô màu theo kết quả 

        Lớn hơn 50: đỏ

        Bằng 50: Vàng 

        Bé hơn 50: xanh

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 50, 51, 52, 53 Các phép tính dạng 34 + 23, 57 - 23 | Chân trời sáng tạo

Các em tô màu theo yêu cầu của đề bài.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 1 & Tập 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Vở bài tập Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác